PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Медицина https://pavlodarnews.kz/rss/category/meditsina-39 PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Медицина kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Екібастұзда донорлық күн өткізіледі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-donorliқ-kүn-өtkіzіledі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-donorliқ-kүn-өtkіzіledі Mon, 26 Feb 2024 21:28:34 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодардан Астанаға 16 жасар қыз медавиациямен тасымалданды https://pavlodarnews.kz/pavlodardan-astanaғa-16-zhasar-қiz-medaviatsiyamen-tasimaldandi https://pavlodarnews.kz/pavlodardan-astanaғa-16-zhasar-қiz-medaviatsiyamen-tasimaldandi Sat, 24 Feb 2024 18:28:05 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда уақытылы екпе салмағандар көкжөтел ауруына шалдықты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-uaқitili-ekpe-salmaғandar-kөkzhөtel-auruina-shaldiқti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-uaқitili-ekpe-salmaғandar-kөkzhөtel-auruina-shaldiқti Thu, 22 Feb 2024 14:02:00 +0500 Наргиз Күбеш Павлодар облысында балалар арасында қызылша азаймай тұр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-қizilsha-azaymay-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-қizilsha-azaymay-tұr Wed, 21 Feb 2024 16:07:31 +0500 Наргиз Күбеш Павлодарда ревматологиялық орталық ашылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-revmatologiyaliқ-ortaliқ-ashildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-revmatologiyaliқ-ortaliқ-ashildi Sat, 17 Feb 2024 19:33:52 +0500 Pavlodarnews Павлодарда кардиоорталыққа аудандардан бірнеше адам жеткізілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kardioortaliққa-audandardan-bіrneshe-adam-zhetkіzіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kardioortaliққa-audandardan-bіrneshe-adam-zhetkіzіldі Fri, 16 Feb 2024 12:35:09 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда мерзімі өткен вакциналарды механикалық қате деп түсіндірді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-merzіmі-өtken-vaktsinalardi-mekhanikaliқ-қate-dep-tүsіndіrdі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-merzіmі-өtken-vaktsinalardi-mekhanikaliқ-қate-dep-tүsіndіrdі Thu, 15 Feb 2024 19:32:00 +0500 Наргиз Күбеш Павлодар облысында қызылша жұқтырғандар саны азаймай тұр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-zhұқtirғandar-sani-azaymay-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-zhұқtirғandar-sani-azaymay-tұr Thu, 15 Feb 2024 16:50:07 +0500 Наргиз Күбеш Павлодар облысында 103 қызметі неше минут ішінде келуі тиіс? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-қizmetі-neshe-minut-іshіnde-keluі-tiіs https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-қizmetі-neshe-minut-іshіnde-keluі-tiіs Fri, 09 Feb 2024 21:20:00 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодар облысында ақпан айында үш адам коронавирус жұқтырды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқpan-ayinda-үsh-adam-koronavirus-zhұқtirdi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқpan-ayinda-үsh-adam-koronavirus-zhұқtirdi Fri, 09 Feb 2024 17:20:25 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық эпидемиологтар тұрғындарға бетперде тағуды ұсынды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-epidemiologtar-tұrғindarғa-betperde-taғudi-ұsindi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-epidemiologtar-tұrғindarғa-betperde-taғudi-ұsindi Fri, 09 Feb 2024 17:01:28 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық кардиологтар ер адамға екінші өмір сыйлады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiologtar-er-adamғa-ekіnshі-өmіr-siyladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiologtar-er-adamғa-ekіnshі-өmіr-siyladi Wed, 07 Feb 2024 11:28:52 +0500 Наргиз Күбеш Қызылша: Науқастардың көбі – Баянауыл және Павлодар аудандарында https://pavlodarnews.kz/қizilsha-nauқastardiң-kөbі-bayanauil-zhәne-pavlodar-audandarinda https://pavlodarnews.kz/қizilsha-nauқastardiң-kөbі-bayanauil-zhәne-pavlodar-audandarinda Tue, 06 Feb 2024 12:10:42 +0500 Ақбота Сейсенбаева Жүрегі ұлғайған: Павлодарда жол апатына түскен зейнеткерге қымбат ота тегін жасалды https://pavlodarnews.kz/zhүrek-bөlіgі-ұlғayғan-pavlodarda-zhol-apatina-tүsken-zeynetkerge-қimbat-ota-tegіn-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/zhүrek-bөlіgі-ұlғayғan-pavlodarda-zhol-apatina-tүsken-zeynetkerge-қimbat-ota-tegіn-zhasaldi Mon, 05 Feb 2024 15:45:40 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық ауруханаларда балаларға жарамдылығы өтіп кеткен вакцина салған https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-aurukhanalarda-balalarғa-zharamdiliғi-өtіp-ketken-vaktsina-salғan https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-aurukhanalarda-balalarғa-zharamdiliғi-өtіp-ketken-vaktsina-salғan Mon, 05 Feb 2024 13:05:14 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар медициналық ұйымдарды өздері таңдай алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-meditsinaliқ-ұyimdardi-өzderі-taңday-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-meditsinaliқ-ұyimdardi-өzderі-taңday-aladi Fri, 02 Feb 2024 15:04:50 +0500 Pavlodarnews Былтыр Павлодар облысында жетпіске жуық қымбат ота жасалды https://pavlodarnews.kz/biltir-pavlodar-oblisinda-zhetpіske-zhuiқ-қimbat-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/biltir-pavlodar-oblisinda-zhetpіske-zhuiқ-қimbat-ota-zhasaldi Fri, 02 Feb 2024 09:05:32 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда онколог дәрігерлер тегін кеңес береді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-onkolog-dәrіgerler-tegіn-keңes-beredі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-onkolog-dәrіgerler-tegіn-keңes-beredі Thu, 01 Feb 2024 22:00:22 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодар облысында қызылша бойынша жағдай тұрақты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-zhaғday-tұraқti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-zhaғday-tұraқti Thu, 01 Feb 2024 17:43:01 +0500 Pavlodarnews Келмесе де келді: Павлодарлықтар жалған ақпарат жайлы қайда жүгіне алады? https://pavlodarnews.kz/kelmese-de-keldі-pavlodarliқtar-zhalғan-aқparat-zhayli-қayda-zhүgіne-aladi https://pavlodarnews.kz/kelmese-de-keldі-pavlodarliқtar-zhalғan-aқparat-zhayli-қayda-zhүgіne-aladi Wed, 31 Jan 2024 18:35:05 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда инсульт алған тұрғын МӘМС есебінен тегін ота жасатты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-insult-alғan-tұrғin-mәms-esebіnen-tegіn-ota-zhasatti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-insult-alғan-tұrғin-mәms-esebіnen-tegіn-ota-zhasatti Wed, 31 Jan 2024 18:10:10 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында МӘМС жарнасы бес есеге ұлғая ма? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-mәms-zharnasi-bes-esege-ұlғaya-ma https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-mәms-zharnasi-bes-esege-ұlғaya-ma Wed, 31 Jan 2024 17:10:38 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында көбінесе шағын инвазивті әдіспен ота жасалады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-shaғin-invazivtі-әdіspen-ota-zhasaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-shaғin-invazivtі-әdіspen-ota-zhasaladi Wed, 31 Jan 2024 11:45:46 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық онкологтар жатыр мойны обырын алғашқы сатыларға дейін тоқтатпақ https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-onkologtar-zhatir-moyni-obirin-alғashқi-satilarғa-deyіn-toқtatpaқ https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-onkologtar-zhatir-moyni-obirin-alғashқi-satilarғa-deyіn-toқtatpaқ Wed, 31 Jan 2024 10:46:28 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар үшін МӘМС аударымдарының жоғарғы шегі өсуі мүмкін https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-үshіn-mәms-audarimdariniң-zhoғarғi-shegі-өsuі-mүmkіn https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-үshіn-mәms-audarimdariniң-zhoғarғi-shegі-өsuі-mүmkіn Wed, 31 Jan 2024 00:30:27 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодар облысы онкологияға шалдыққандар бойынша үштіктен шықты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-onkologiyaғa-shaldiққandar-boyinsha-үshtіkten-shiқti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-onkologiyaғa-shaldiққandar-boyinsha-үshtіkten-shiқti Tue, 30 Jan 2024 18:34:04 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қатерлі ісіктен өлім&жітім азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қaterlі-іsіkten-өlіm-zhіtіm-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қaterlі-іsіkten-өlіm-zhіtіm-azaydi Mon, 29 Jan 2024 17:31:04 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар бірыңғай уақыт белдеуіне көшсе, денсаулықтары жақсарады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bіriңғay-uaқit-beldeuіne-kөshse-densauliқtari-zhaқsaradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bіriңғay-uaқit-beldeuіne-kөshse-densauliқtari-zhaқsaradi Thu, 25 Jan 2024 21:30:54 +0500 Сабыржан Слямғали Дәрі&дәрмек жайлы СМС&хабарлама арқылы білуге болады https://pavlodarnews.kz/dәrі-dәrmek-zhayli-sms-khabarlama-arқili-bіluge-boladi https://pavlodarnews.kz/dәrі-dәrmek-zhayli-sms-khabarlama-arқili-bіluge-boladi Tue, 23 Jan 2024 20:20:53 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда ұлттық салт&дәстүрлер фестивалі өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ұlttiқ-salt-dәstүrler-festivalі-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ұlttiқ-salt-dәstүrler-festivalі-өttі Tue, 23 Jan 2024 18:03:16 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында қызылшамен ауырғандардың саны азаяр емес https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshamen-auirғandardiң-sani-azayar-emes https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshamen-auirғandardiң-sani-azayar-emes Tue, 23 Jan 2024 12:12:18 +0500 Мақсат Көлтайұлы Ақсуда туа біткен жүрек ауруы бар сәби перинаталдық орталыққа жеткізілді https://pavlodarnews.kz/aқsuda-tua-bіtken-zhүrek-aurui-bar-sәbi-perinataldiқ-ortaliққa-zhetkіzіldі https://pavlodarnews.kz/aқsuda-tua-bіtken-zhүrek-aurui-bar-sәbi-perinataldiқ-ortaliққa-zhetkіzіldі Mon, 22 Jan 2024 12:17:39 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда облыстық «Шәкәрім оқулары» өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oblistiқ-shәkәrіm-oқulari-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oblistiқ-shәkәrіm-oқulari-өttі Fri, 19 Jan 2024 18:43:08 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда бір аптада медавиацияның көмегіне 5 тұрғын жүгінген https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіr-aptada-medaviatsiyaniң-kөmegіne-5-tұrғin-zhүgіngen https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіr-aptada-medaviatsiyaniң-kөmegіne-5-tұrғin-zhүgіngen Fri, 19 Jan 2024 16:40:53 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысының 750 тұрғыны қызылшамен ауруда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-750-tұrғini-қizilshamen-auiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-750-tұrғini-қizilshamen-auiradi Thu, 18 Jan 2024 13:32:38 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда МӘМС арқылы тіс ауруларын тегін қай жерде емдеуге болады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mәms-arқili-tіs-aurularin-tegіn-қay-zherde-emdeuge-boladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mәms-arқili-tіs-aurularin-tegіn-қay-zherde-emdeuge-boladi Wed, 17 Jan 2024 17:31:47 +0500 Сәния Уваисова Павлодар қалалық ауруханасын «AMANAT» партиясының өкілдері қайта аралады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қalaliқ-aurukhanasin-amanat-partiyasiniң-өkіlderі-қayta-araladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қalaliқ-aurukhanasin-amanat-partiyasiniң-өkіlderі-қayta-araladi Mon, 15 Jan 2024 20:45:55 +0500 Сабыржан Слямғали 18 жасқа толған павлодарлық оқушылар үшін МӘМС қалай төленеді? https://pavlodarnews.kz/18-zhasқa-tolғan-pavlodarliқ-oқushilar-үshіn-mәms-қalay-tөlenedі https://pavlodarnews.kz/18-zhasқa-tolғan-pavlodarliқ-oқushilar-үshіn-mәms-қalay-tөlenedі Fri, 12 Jan 2024 18:06:54 +0500 Сәния Уваисова Балтамен шапқан: Павлодарлық хирургтар қолды сәтті тігіп берді https://pavlodarnews.kz/baltamen-shapқan-pavlodarliқ-khirurgtar-қoldi-sәttі-tіgіp-berdі https://pavlodarnews.kz/baltamen-shapқan-pavlodarliқ-khirurgtar-қoldi-sәttі-tіgіp-berdі Thu, 11 Jan 2024 22:45:08 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодар облысында қызылша бойынша эпиджағдай қандай? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-epidzhaғday-қanday https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-epidzhaғday-қanday Tue, 09 Jan 2024 18:05:00 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда депутаттар № 1 қалалық аурухананы қайта құру жұмыстарымен танысты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-deputattar-1-қalaliқ-aurukhanani-қayta-құru-zhұmistarimen-tanisti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-deputattar-1-қalaliқ-aurukhanani-қayta-құru-zhұmistarimen-tanisti Sat, 06 Jan 2024 12:21:27 +0500 Pavlodarnews Ақсуда ыстығы көтерілген баланы үйде қабылдаудан бас тартқаны туралы ақпарат – фейк https://pavlodarnews.kz/aқsuda-istiғi-kөterіlgen-balani-үyde-қabildaudan-bas-tartқani-turali-aқparat-feyk https://pavlodarnews.kz/aқsuda-istiғi-kөterіlgen-balani-үyde-қabildaudan-bas-tartқani-turali-aқparat-feyk Fri, 05 Jan 2024 18:33:08 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында дәрігерлер қызылшаға қарсы екпені балабақшаға барып салуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpenі-balabaқshaғa-barip-saluda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpenі-balabaқshaғa-barip-saluda Fri, 05 Jan 2024 16:38:25 +0500 Сәния Уваисова Ұзақ күткен: Павлодарлық тұрғын бірнеше адамға донор болды https://pavlodarnews.kz/ұzaқ-kүtken-pavlodarliқ-tұrғin-bіrneshe-adamғa-donor-boldi https://pavlodarnews.kz/ұzaқ-kүtken-pavlodarliқ-tұrғin-bіrneshe-adamғa-donor-boldi Thu, 04 Jan 2024 10:31:38 +0500 Ақбота Сейсенбаева Шарбақты ауданында медпункт ашылды https://pavlodarnews.kz/sharbaқti-audaninda-medpunkt-ashildi https://pavlodarnews.kz/sharbaқti-audaninda-medpunkt-ashildi Wed, 03 Jan 2024 19:14:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облыстық балалар ауруханасында жаңа корпус салынады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-zhaңa-korpus-salinadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-zhaңa-korpus-salinadi Wed, 03 Jan 2024 12:37:24 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық жедел жәрдем мереке күндері 800&ден астам шақыртуға барды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-mereke-kүnderі-800-den-astam-shaқirtuғa-bardi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-mereke-kүnderі-800-den-astam-shaқirtuғa-bardi Mon, 01 Jan 2024 16:26:02 +0500 Мақсат Көлтайұлы Ақтоғайда күрделі жөндеуден өткен дәрігерлік амбулатория ашылды https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-kүrdelі-zhөndeuden-өtken-dәrіgerlіk-ambulatoriya-ashildi https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-kүrdelі-zhөndeuden-өtken-dәrіgerlіk-ambulatoriya-ashildi Sat, 30 Dec 2023 11:36:24 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында нәресте өлімі азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nәreste-өlіmі-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nәreste-өlіmі-azaydi Fri, 29 Dec 2023 18:27:19 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында денсаулық сақтау саласында атқарылған жұмыстар қорытындыланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-densauliқ-saқtau-salasinda-atқarilғan-zhұmistar-қoritindilandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-densauliқ-saқtau-salasinda-atқarilғan-zhұmistar-қoritindilandi Fri, 29 Dec 2023 17:45:16 +0500 Сәния Уваисова 2024 жылы Павлодарда ауруханалар кеңейтіледі https://pavlodarnews.kz/2024-zhili-pavlodarda-aurukhanalar-keңeytіledі https://pavlodarnews.kz/2024-zhili-pavlodarda-aurukhanalar-keңeytіledі Fri, 29 Dec 2023 11:50:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодар қызылша сырқаттанушылығы бойынша облыста көш бастап тұр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қizilsha-sirқattanushiliғi-boyinsha-oblista-kөsh-bastap-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қizilsha-sirқattanushiliғi-boyinsha-oblista-kөsh-bastap-tұr Wed, 27 Dec 2023 13:32:02 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында көкжөтел бойынша жағдай күрделі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөkzhөtel-boyinsha-zhaғday-kүrdelі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөkzhөtel-boyinsha-zhaғday-kүrdelі Wed, 27 Dec 2023 12:32:41 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды донор болуға шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-donor-boluғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-donor-boluғa-shaқiradi Tue, 26 Dec 2023 19:40:58 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар медавиациясы Екібастұздан жүкті әйелді ауыр преэклампсиямен жеткізді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-medaviatsiyasi-ekіbastұzdan-zhүktі-әyeldі-auir-preeklampsiyamen-zhetkіzdі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-medaviatsiyasi-ekіbastұzdan-zhүktі-әyeldі-auir-preeklampsiyamen-zhetkіzdі Thu, 21 Dec 2023 16:02:11 +0500 Ақбота Сейсенбаева Жыл қорытындысы: Жаңа медициналық мекемелердің құрылысы https://pavlodarnews.kz/zhil-қoritindisi-densauliқ-saқtau-zhүyesіnің-sapasin-zhaқsartu-zhәne-zhaңa-meditsinaliқ-mekemelerdің-құrilisi https://pavlodarnews.kz/zhil-қoritindisi-densauliқ-saқtau-zhүyesіnің-sapasin-zhaқsartu-zhәne-zhaңa-meditsinaliқ-mekemelerdің-құrilisi Wed, 20 Dec 2023 14:25:01 +0500 Pavlodarnews Жүрегі созылған: Павлодарлық тұрғынға инновациялық әдіспен ота жасалды https://pavlodarnews.kz/zhүregі-sozilғan-pavlodarliқ-tұrғinғa-innovatsiyaliқ-әdіspen-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/zhүregі-sozilғan-pavlodarliқ-tұrғinғa-innovatsiyaliқ-әdіspen-ota-zhasaldi Wed, 20 Dec 2023 12:38:59 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда перинаталдық орталыққа ретиналды камера орнатылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-perinataldiқ-ortaliққa-retinaldi-kamera-ornatildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-perinataldiқ-ortaliққa-retinaldi-kamera-ornatildi Wed, 20 Dec 2023 09:02:56 +0500 Ақбота Сейсенбаева Сымдар скотчпен ілулі тұр: Екібастұз ауруханасындағы сұмдық жағдайға түсінік берді https://pavlodarnews.kz/simdar-skotchpen-іlulі-tұr-ekіbastұz-aurukhanasindaғi-sұmdiқ-zhaғdayғa-tүsіnіk-berdі https://pavlodarnews.kz/simdar-skotchpen-іlulі-tұr-ekіbastұz-aurukhanasindaғi-sұmdiқ-zhaғdayғa-tүsіnіk-berdі Thu, 14 Dec 2023 15:31:41 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда Qaz StandUp байқауының жеңімпаздары анықталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-qaz-standup-bayқauiniң-zheңіmpazdari-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-qaz-standup-bayқauiniң-zheңіmpazdari-aniқtaldi Wed, 13 Dec 2023 11:45:11 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлықтар кардиоорталықта қалай ем ала алады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kardioortaliқta-қalay-em-ala-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kardioortaliқta-қalay-em-ala-aladi Mon, 11 Dec 2023 19:06:11 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлықтар 2024 жылы МӘМС үшін қанша төлейді? https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-2024-zhili-mәms-үshіn-қansha-tөleydі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-2024-zhili-mәms-үshіn-қansha-tөleydі Mon, 11 Dec 2023 18:33:33 +0500 Сәния Уваисова Сақтандырылмаған павлодарлықтарды МӘМС жүйесіне қосылуға шақырады https://pavlodarnews.kz/saқtandirilmaғan-pavlodarliқtardi-mәms-zhүyesіne-қosiluғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/saқtandirilmaғan-pavlodarliқtardi-mәms-zhүyesіne-қosiluғa-shaқiradi Wed, 06 Dec 2023 19:05:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қанша тұрғын сақтандыру жүйесінде жоқ? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қansha-tұrғin-saқtandiru-zhүyesіnde-zhoқ https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қansha-tұrғin-saқtandiru-zhүyesіnde-zhoқ Wed, 06 Dec 2023 17:07:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қызылша ауруы Екібастұзда көбейген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-aurui-ekіbastұzda-kөbeygen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-aurui-ekіbastұzda-kөbeygen Wed, 06 Dec 2023 15:10:10 +0500 Мақсат Көлтайұлы Келесі жылы Павлодарда балаларға арналған тіс емханасы ашылады https://pavlodarnews.kz/kelesі-zhili-pavlodarda-balalarғa-arnalғan-tіs-emkhanasi-ashiladi https://pavlodarnews.kz/kelesі-zhili-pavlodarda-balalarғa-arnalғan-tіs-emkhanasi-ashiladi Wed, 06 Dec 2023 13:07:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда қызылшамен ауырған сәбидің анасы қызының қолы үшін алаңдаулы https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қizilshamen-auirғan-sәbidің-anasi-қiziniң-қoli-үshіn-alaңdauli https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қizilshamen-auirғan-sәbidің-anasi-қiziniң-қoli-үshіn-alaңdauli Tue, 05 Dec 2023 21:28:04 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда адам мойнына күрделі ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-adam-moynina-kүrdelі-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-adam-moynina-kүrdelі-ota-zhasaldi Tue, 05 Dec 2023 17:20:24 +0500 Айбек Жуматов Павлодар ауданында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-zhaңa-dәrіgerlіk-ambulatoriya-ashildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-zhaңa-dәrіgerlіk-ambulatoriya-ashildi Tue, 05 Dec 2023 11:39:41 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында балалар арасында ЖРВИ көбейді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-zhrvi-kөbeydі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-zhrvi-kөbeydі Mon, 04 Dec 2023 13:15:34 +0500 Ақбота Сейсенбаева Ларингит, пневмония, миозит: Павлодарда осы аурулардың алдын алу әдістері айтылды https://pavlodarnews.kz/laringit-pnevmoniya-miozit-pavlodarda-osi-aurulardiң-aldin-alu-әdіsterі-aytildi https://pavlodarnews.kz/laringit-pnevmoniya-miozit-pavlodarda-osi-aurulardiң-aldin-alu-әdіsterі-aytildi Sat, 02 Dec 2023 11:44:29 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай алаңдатарлық https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-epidemiologiyaliқ-zhaғday-alaңdatarliқ https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-boyinsha-epidemiologiyaliқ-zhaғday-alaңdatarliқ Fri, 01 Dec 2023 21:06:49 +0500 Сәния Уваисова Күрделі ота: Павлодарлық хирургтар екі тұрғынның көз жанарын қайтарды https://pavlodarnews.kz/kүrdelі-ota-pavlodarliқ-khirurgtar-ekі-tұrғinniң-kөz-zhanarin-қayta https://pavlodarnews.kz/kүrdelі-ota-pavlodarliқ-khirurgtar-ekі-tұrғinniң-kөz-zhanarin-қayta Fri, 01 Dec 2023 18:32:37 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысы қаншалықты дәрі&дәрмекпен қамтамасыз етілген? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-қanshaliқti-dәrі-dәrmekpen-қamtamasiz-etіlgen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-қanshaliқti-dәrі-dәrmekpen-қamtamasiz-etіlgen Fri, 01 Dec 2023 14:32:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық педиатрларға үшінші медбике қосылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-pediatrlarғa-үshіnshі-medbike-қosiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-pediatrlarғa-үshіnshі-medbike-қosiladi Wed, 29 Nov 2023 16:37:22 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қызылшаның елу жаңа жағдайы тіркелді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshaniң-elu-zhaңa-zhaғdayi-tіrkeldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshaniң-elu-zhaңa-zhaғdayi-tіrkeldі Fri, 24 Nov 2023 17:35:28 +0500 Сәния Уваисова Ақтоғайда Әуелбек ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның жөнделуі аяқталуға жақын https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-әuelbek-auilindaғi-dәrіgerlіk-ambulatoriyaniң-zhөndeluі-ayaқtaluғa-zhaқin https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-әuelbek-auilindaғi-dәrіgerlіk-ambulatoriyaniң-zhөndeluі-ayaқtaluғa-zhaқin Fri, 24 Nov 2023 10:09:23 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық дәрігер баланы аман&есен туу үшін не істеу керектігін айтты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіger-balani-aman-esen-tuu-үshіn-ne-іsteu-kerektіgіn-aytti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіger-balani-aman-esen-tuu-үshіn-ne-іsteu-kerektіgіn-aytti Wed, 22 Nov 2023 14:26:32 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлықтар тері мен венерологиялық ауруларды қай жерде емдей алады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-terі-men-venerologiyaliқ-aurulardi-қay-zherde-emdey-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-terі-men-venerologiyaliқ-aurulardi-қay-zherde-emdey-aladi Wed, 22 Nov 2023 12:20:42 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарға онколог дәрігерлер тегін кеңес береді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-onkolog-dәrіgerlerі-tegіn-keңes-beredі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-onkolog-dәrіgerlerі-tegіn-keңes-beredі Wed, 22 Nov 2023 09:31:23 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда семіздікке шалдыққан екі тұрғынға тегін ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-semіzdіkke-shaldiққan-ekі-tұrғinғa-tegіn-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-semіzdіkke-shaldiққan-ekі-tұrғinғa-tegіn-ota-zhasaldi Tue, 21 Nov 2023 15:52:52 +0500 Сәния Уваисова Ақтоғай ауданында жарты ғасыр жөнделмеген дәрігерлік амбулатория жаңартылды https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zharti-ғasir-zhөndelmegen-dәrіgerlіk-ambulatoriya-zhaңartildi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zharti-ғasir-zhөndelmegen-dәrіgerlіk-ambulatoriya-zhaңartildi Sat, 18 Nov 2023 11:46:22 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда алғаш рет көктамырды тесу арқылы жүрек қақпашасы ауыстырылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-alғash-ret-kөktamirdi-tesu-arқili-zhүrek-қaқpashasi-auistirildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-alғash-ret-kөktamirdi-tesu-arқili-zhүrek-қaқpashasi-auistirildi Thu, 16 Nov 2023 16:02:10 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар көп тіркелген және бас тартқан емханалар аталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kөp-tіrkelgen-zhәne-bas-tartқan-emkhanalar-ataldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kөp-tіrkelgen-zhәne-bas-tartқan-emkhanalar-ataldi Thu, 16 Nov 2023 13:31:10 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында балалар арасында қызылша өршіп кетті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-қizilsha-өrshіp-kettі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balalar-arasinda-қizilsha-өrshіp-kettі Wed, 15 Nov 2023 13:15:46 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облыстық балалар ауруханасында жиһаз толығымен жаңартылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-zhiһaz-toliғimen-zhaңartildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-zhiһaz-toliғimen-zhaңartildi Wed, 15 Nov 2023 10:32:02 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық балаларға инсулиннің аналогын сатып алмауды өтінді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-200-den-astam-bala-қant-diabetі-boyinsha-dispanserlіk-esepte-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-200-den-astam-bala-қant-diabetі-boyinsha-dispanserlіk-esepte-tұr Tue, 14 Nov 2023 19:56:55 +0500 Pavlodarnews Биыл Павлодар облысында жетпіске жуық егіз туды https://pavlodarnews.kz/biil-pavlodar-oblisinda-zhetpіske-zhuiқ-egіz-tudi https://pavlodarnews.kz/biil-pavlodar-oblisinda-zhetpіske-zhuiқ-egіz-tudi Tue, 14 Nov 2023 13:31:23 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысы ауылдарында 30 медициналық нысан салынады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-auildarinda-30-meditsinaliқ-nisan-salinadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-auildarinda-30-meditsinaliқ-nisan-salinadi Tue, 14 Nov 2023 12:33:37 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында шағымдар көп түсетін алты аурухана тексеріледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shaғimdar-kөp-tүsetіn-alti-aurukhana-tekserіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shaғimdar-kөp-tүsetіn-alti-aurukhana-tekserіledі Tue, 14 Nov 2023 11:32:59 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында көздің қасаң қабығына ота жасату мүмкіндігі қарастырылуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөzdің-қasaң-қabiғina-ota-zhasatu-mүmkіndіgі-қarastiriluda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөzdің-қasaң-қabiғina-ota-zhasatu-mүmkіndіgі-қarastiriluda Mon, 13 Nov 2023 18:35:25 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында тұрғындар арасында катаракта көз ауруы көбейді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұrғindar-arasinda-katarakta-kөz-aurui-kөbeydі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұrғindar-arasinda-katarakta-kөz-aurui-kөbeydі Mon, 13 Nov 2023 17:20:55 +0500 Сәния Уваисова Ұрып&соққан: Павлодарлық дәрігерлер әйелдің көзін бөлшектеп жинады https://pavlodarnews.kz/ұrip-soққan-pavlodarliқ-dәrіgerler-әyeldің-kөzіn-bөlshektep-zhinadi https://pavlodarnews.kz/ұrip-soққan-pavlodarliқ-dәrіgerler-әyeldің-kөzіn-bөlshektep-zhinadi Mon, 13 Nov 2023 15:45:06 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда бес жыл бойы бала күткен әйел ЭКО арқылы қалай сәбилі болғанын айтты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bes-zhil-boyi-bala-kүtken-әyel-eko-arқili-қalay-sәbilі-bolғanin-aytip-berdі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bes-zhil-boyi-bala-kүtken-әyel-eko-arқili-қalay-sәbilі-bolғanin-aytip-berdі Fri, 10 Nov 2023 18:02:00 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында қызылшаға шалдыққандар саны үш есеге жуық өсті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshaғa-shaldiққandar-sani-үsh-esege-zhuiқ-өstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilshaғa-shaldiққandar-sani-үsh-esege-zhuiқ-өstі Thu, 09 Nov 2023 16:09:56 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында өнеркәсіптік кәсіпорында кәсіби аурудың бірнеше жағдайы тіркелді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-өnerkәsіptіk-kәsіporinda-kәsіbi-aurudiң-bіrneshe-zhaғdayi-tіrkeldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-өnerkәsіptіk-kәsіporinda-kәsіbi-aurudiң-bіrneshe-zhaғdayi-tіrkeldі Wed, 08 Nov 2023 19:11:35 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында шетелдіктер тегін медициналық көмек алуға құқылы ма? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sheteldіkter-tegіn-meditsinaliқ-kөmek-aluғa-құқili-ma https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sheteldіkter-tegіn-meditsinaliқ-kөmek-aluғa-құқili-ma Wed, 08 Nov 2023 14:27:19 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтарға медициналық сақтандырусыз аурухана парағы ашыла ма? https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-meditsinaliқ-saқtandirusiz-aurukhana-paraғi-ashila-ma https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-meditsinaliқ-saқtandirusiz-aurukhana-paraғi-ashila-ma Tue, 07 Nov 2023 12:11:40 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екі аяғы жансызданған: Павлодарда бірегей ота жасалды https://pavlodarnews.kz/ekі-ayaғi-zhansizdanғan-pavlodarda-bіregey-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/ekі-ayaғi-zhansizdanғan-pavlodarda-bіregey-ota-zhasaldi Tue, 07 Nov 2023 11:38:30 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда он бір айлық сәби қызылшаның салдарынан реанимацияға түсті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-on-bіr-ayliқ-sәbi-қizilshaniң-saldarinan-reanimatsiyaғa-tүstі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-on-bіr-ayliқ-sәbi-қizilshaniң-saldarinan-reanimatsiyaғa-tүstі Fri, 03 Nov 2023 12:08:05 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда мәскеулік дәрігер ультрадыбыстық диагностиканың жаңа қырын ашты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mәskeulіk-dәrіger-ultradibistiқ-diagnostikaniң-zhaңa-қirin-ashti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mәskeulіk-dәrіger-ultradibistiқ-diagnostikaniң-zhaңa-қirin-ashti Fri, 03 Nov 2023 10:40:43 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында 18 жасқа дейінгі әр баланың шотына қашан ақша аудара бастайды? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-18-zhasқa-deyіngі-әr-balaniң-shotina-қashan-aқsha-audara-bastaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-18-zhasқa-deyіngі-әr-balaniң-shotina-қashan-aқsha-audara-bastaydi Thu, 02 Nov 2023 12:34:30 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық дәрігерлер адам төзгісіз дерттің емін тапты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-adam-tөzgіsіz-derttің-emіn-tapti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-adam-tөzgіsіz-derttің-emіn-tapti Tue, 31 Oct 2023 22:44:25 +0500 Қарлығаш Хашым Саумын деп ойлаған: Павлодарлықтарды қатерлі ісікті ерте анықтауға шақырады https://pavlodarnews.kz/saumin-dep-oylaғan-pavlodarliқtardi-қaterlі-іsіktі-erte-aniқtauғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/saumin-dep-oylaғan-pavlodarliқtardi-қaterlі-іsіktі-erte-aniқtauғa-shaқiradi Tue, 31 Oct 2023 17:15:55 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында шылым шегетін әйелдер арасында онкология көбейген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shilim-atatin-әyelder-arasinda-onkologiya-kөbeygen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shilim-atatin-әyelder-arasinda-onkologiya-kөbeygen Tue, 31 Oct 2023 15:32:47 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда облыстық онкодиспансерде тағы бір заманауи сәулелік құрылғы орнатылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oblistiқ-onkologiyaliқ-dispanserde-taғi-bіr-zamanaui-sәulelіk-құrilғi-ornatiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oblistiқ-onkologiyaliқ-dispanserde-taғi-bіr-zamanaui-sәulelіk-құrilғi-ornatiladi Tue, 31 Oct 2023 11:46:05 +0500 Сәния Уваисова Тереңкөл ауданының ауылында ескі фельдшерлік&акушерлік пункт жөнделді https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaniniң-auilinda-eskі-feldsherlіk-akusherlіk-punkt-zhөndeldі https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaniniң-auilinda-eskі-feldsherlіk-akusherlіk-punkt-zhөndeldі Thu, 26 Oct 2023 17:05:07 +0500 Pavlodarnews Зумба мен джампинг: Тереңкөл жастары бос уақытты қалай өткізуде? https://pavlodarnews.kz/zumba-men-dzhamping-tereңkөl-zhastari-bos-uaқitti-қalay-өtkіzude https://pavlodarnews.kz/zumba-men-dzhamping-tereңkөl-zhastari-bos-uaқitti-қalay-өtkіzude Mon, 23 Oct 2023 09:06:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық дәрігерлер ұзаққа созылған сырқаттың емін тапты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-ұzaққa-sozilғan-sirқattiң-emіn-tapti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-ұzaққa-sozilғan-sirқattiң-emіn-tapti Fri, 20 Oct 2023 21:16:17 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық дәрігер: Қоғамның ЭКО&ға деген көзқарасы өзгерген https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіger-қoғamniң-eko-ғa-degen-kөzқarasi-өzgergen https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіger-қoғamniң-eko-ғa-degen-kөzқarasi-өzgergen Thu, 19 Oct 2023 13:07:23 +0500 Мақсат Көлтайұлы Ақтоғай ауданындағы медициналық ұйымдардың күрделі жөндеулері қалай жүгізілуде https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-meditsinaliқ-ұyimdardiң-kүrdelі-zhөndeulerі-қalay-zhүgіzіlude https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-meditsinaliқ-ұyimdardiң-kүrdelі-zhөndeulerі-қalay-zhүgіzіlude Tue, 17 Oct 2023 22:49:08 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысының бес ауылында фельдшерлік&акушерлік пункттер салынады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bes-auilinda-feldsherlіk-akusherlіk-punkter-salinadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bes-auilinda-feldsherlіk-akusherlіk-punkter-salinadi Fri, 13 Oct 2023 18:05:35 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында өмір сүру ұзақтығы артты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-өmіr-sүru-ұzaқtiғi-artti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-өmіr-sүru-ұzaқtiғi-artti Fri, 13 Oct 2023 16:08:04 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында медицина саласындағы мамандардың қатары көбеюде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-meditsina-salasindaғi-mamandardiң-қatari-kөbeyude https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-meditsina-salasindaғi-mamandardiң-қatari-kөbeyude Fri, 13 Oct 2023 13:07:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысының отыз медициналық мекемесі күрделі жөндеуді талап етеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-otiz-meditsinaliқ-mekemesі-kүrdelі-zhөndeudі-talap-etedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-otiz-meditsinaliқ-mekemesі-kүrdelі-zhөndeudі-talap-etedі Fri, 13 Oct 2023 12:35:30 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық жедел жәрдем жүргізушілері көлікті қауіпсіз жүргізуді үйренді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-zhүrgіzushіlerі-kөlіktі-қauіpsіz-zhүrgіzudі-үyrendі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-zhүrgіzushіlerі-kөlіktі-қauіpsіz-zhүrgіzudі-үyrendі Wed, 11 Oct 2023 18:34:14 +0500 Мақсат Көлтайұлы Достық шағын ауданында жедел жәрдем станциясы салына ма? https://pavlodarnews.kz/dostiқ-shaғin-audaninda-zhedel-zhәrdem-stantsiyasi-salina-ma https://pavlodarnews.kz/dostiқ-shaғin-audaninda-zhedel-zhәrdem-stantsiyasi-salina-ma Sat, 07 Oct 2023 09:11:55 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында «Эрис» омикроны тіркелмеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-eris-omikroni-tіrkelmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-eris-omikroni-tіrkelmedі Fri, 06 Oct 2023 17:05:48 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында тұмаудың жаппай таралатын кезеңі белгілі болды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұmaudiң-zhappay-taralatin-kezeңі-belgіlі-boldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұmaudiң-zhappay-taralatin-kezeңі-belgіlі-boldi Fri, 06 Oct 2023 16:05:35 +0500 Сәния Уваисова Мәскеу дәрігерлері Павлодарда әріптестерін жаңа туған нәрестелерді құтқаруды үйретеді https://pavlodarnews.kz/mәskeu-dәrіgerlerі-pavlodarda-әrіptesterіn-zhaңa-tuғan-nәrestelerdі-құtқardi-үyretedі https://pavlodarnews.kz/mәskeu-dәrіgerlerі-pavlodarda-әrіptesterіn-zhaңa-tuғan-nәrestelerdі-құtқardi-үyretedі Fri, 06 Oct 2023 14:27:28 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында «А» гепатитімен сырқаттанғандар саны артқан https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-a-gepatitіmen-sirқattanғandar-sani-artқan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-a-gepatitіmen-sirқattanғandar-sani-artқan Thu, 05 Oct 2023 20:54:56 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысында жедел жәрдем көлігі тапшылығы жоқ https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhedel-zhәrdem-kөlіgі-tapshiliғi-zhoқ https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhedel-zhәrdem-kөlіgі-tapshiliғi-zhoқ Thu, 05 Oct 2023 15:04:22 +0500 Сәния Уваисова Елімізде жедел жәрдем бойынша Павлодар облысы көш бастайды https://pavlodarnews.kz/elіmіzde-zhedel-zhәrdem-boyinsha-pavlodar-oblisi-kөsh-bastaydi https://pavlodarnews.kz/elіmіzde-zhedel-zhәrdem-boyinsha-pavlodar-oblisi-kөsh-bastaydi Thu, 05 Oct 2023 13:45:05 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында медициналық мекемелердегі жөндеу жұмыстары қалай жүргізілуде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-meditsinaliқ-mekemelerdegі-zhөndeu-zhұmistari-қalay-zhүrgіzіlude https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-meditsinaliқ-mekemelerdegі-zhөndeu-zhұmistari-қalay-zhүrgіzіlude Wed, 04 Oct 2023 21:56:50 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлықтар сүт безі обырын тегін тексере алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-sүt-bezі-obirin-tegіn-teksere-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-sүt-bezі-obirin-tegіn-teksere-aladi Tue, 03 Oct 2023 12:32:04 +0500 Сәния Уваисова Екібастұзда емханаға жазылмаған тұрғынды дәрігер «қабылдаған» https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-emkhanaғa-zhazilmaғan-tұrғindi-dәrіger-қabildaғan https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-emkhanaғa-zhazilmaғan-tұrғindi-dәrіger-қabildaғan Mon, 02 Oct 2023 18:30:18 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда сапалы диагностикалық қызметті қайдан алуға болады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sapali-diagnostikaliқ-қizmettі-қaydan-aluғa-boladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sapali-diagnostikaliқ-қizmettі-қaydan-aluғa-boladi Mon, 02 Oct 2023 16:35:40 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық кардиолог: Жылына бір рет кардиограмма жасату керек https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiolog-zhilina-bіr-ret-kardiogramma-zhasatu-kerek https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiolog-zhilina-bіr-ret-kardiogramma-zhasatu-kerek Fri, 29 Sep 2023 16:08:31 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда балалар кардиохирургия бөлімшесі ашылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-balalar-kardiokhirurgiya-bөlіmshesі-ashiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-balalar-kardiokhirurgiya-bөlіmshesі-ashiladi Fri, 29 Sep 2023 14:34:25 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық эпидемиолог: Қақпақтары көтерілген банкаларды бірден жою керек https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-epidemiolog-қaқpaқtari-kөterіlgen-bankalardi-bіrden-zhoyu-kerek https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-epidemiolog-қaқpaқtari-kөterіlgen-bankalardi-bіrden-zhoyu-kerek Thu, 28 Sep 2023 12:35:54 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда тұмауға қарсы иммундау науқаны басталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tұmauғa-қarsi-immundau-nauқani-bastaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tұmauғa-қarsi-immundau-nauқani-bastaldi Mon, 18 Sep 2023 21:08:04 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлық музей қызметкерлері республикалық байқауда үздік атанды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-muzey-қizmetkerlerі-respublikaliқ-bayқauda-үzdіk-atandi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-muzey-қizmetkerlerі-respublikaliқ-bayқauda-үzdіk-atandi Mon, 18 Sep 2023 14:32:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Ұзын&сонар кезек: Павлодарлықтар медициналық көмек көрсетпегенде не істеуі керек? https://pavlodarnews.kz/ұzin-sonar-kezek-pavlodarliқtar-meditsinaliқ-kөmek-kөrsetpegende-ne-іsteuі-kerek https://pavlodarnews.kz/ұzin-sonar-kezek-pavlodarliқtar-meditsinaliқ-kөmek-kөrsetpegende-ne-іsteuі-kerek Wed, 13 Sep 2023 13:32:31 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында емханаға тіркелу науқаны басталады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-emkhanaғa-tіrkelu-nauқani-bastaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-emkhanaғa-tіrkelu-nauқani-bastaladi Wed, 13 Sep 2023 12:07:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында 300&ден астам дәрігердің бос орны бар https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-300-den-astam-dәrіgerdің-bos-orni-bar https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-300-den-astam-dәrіgerdің-bos-orni-bar Thu, 07 Sep 2023 20:44:26 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлықтар екі апта ішінде тұмауға қарсы екпені салдыра алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ekі-apta-іshіnde-tұmauғa-қarsi-ekpenі-saldira-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ekі-apta-іshіnde-tұmauғa-қarsi-ekpenі-saldira-aladi Thu, 07 Sep 2023 20:12:35 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда дәмханада тұншығып қалған тұрғын құтқарылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dәmkhanada-tұnshiғip-қalғan-tұrғin-құtқarildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dәmkhanada-tұnshiғip-қalғan-tұrғin-құtқarildi Thu, 07 Sep 2023 18:29:15 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында 103 бригадасы жүкті әйелді реанимобильде босандырып алды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-brigadasi-zhүktі-әyeldі-reanimobilde-bosandirip-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-brigadasi-zhүktі-әyeldі-reanimobilde-bosandirip-aldi Thu, 07 Sep 2023 16:51:05 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар компьютерлік томографиядан тегін өте алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kompyuterlіk-tomografiyadan-tegіn-өte-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kompyuterlіk-tomografiyadan-tegіn-өte-aladi Wed, 06 Sep 2023 18:20:55 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында «103» қызметін шақырудың төрт жолы ұсынылады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-қizmetіn-shaқirudiң-tөrt-zholi-ұsiniladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-103-қizmetіn-shaқirudiң-tөrt-zholi-ұsiniladi Wed, 06 Sep 2023 15:04:42 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда банк, ХҚКО және трамвай басқармасының қызметкерлері бақ сынады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bank-khқko-zhәne-tramvay-basқarmasiniң-қizmetkerlerі-baқ-sinadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bank-khқko-zhәne-tramvay-basқarmasiniң-қizmetkerlerі-baқ-sinadi Fri, 01 Sep 2023 20:01:37 +0500 Қарлығаш Хашым Ақтоғай ауданында жаңартылған амбулатория ашылды https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zhaңartilғan-ambulatoriya-ashildi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zhaңartilғan-ambulatoriya-ashildi Wed, 30 Aug 2023 18:26:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық дәрігерлер қызылшаға қарсы екпе салдырмаудың қаупі жайлы дабыл қағуда https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpe-saldirmaudiң-қaupі-zhayli-dabil-қaғuda https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpe-saldirmaudiң-қaupі-zhayli-dabil-қaғuda Fri, 25 Aug 2023 16:41:42 +0500 Сәния Уваисова Тереңкөлде аудандық аурухана тубдиспансерге көшірілмек https://pavlodarnews.kz/tereңkөlde-audandiқ-aurukhana-tubdispanserge-kөshіrіlmek https://pavlodarnews.kz/tereңkөlde-audandiқ-aurukhana-tubdispanserge-kөshіrіlmek Wed, 23 Aug 2023 21:12:10 +0500 Сәния Уваисова Еңбек мигранттары Павлодарда медициналық сақтандырусыз жұмыс істей алмайды https://pavlodarnews.kz/eңbek-migranttari-pavlodarda-meditsinaliқ-saқtandirusiz-zhұmis-іstey-almaydi https://pavlodarnews.kz/eңbek-migranttari-pavlodarda-meditsinaliқ-saқtandirusiz-zhұmis-іstey-almaydi Tue, 22 Aug 2023 20:17:10 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысында қызылша ауруы өршіп барады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-aurui-өrshіp-baradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-aurui-өrshіp-baradi Wed, 16 Aug 2023 12:06:50 +0500 Сәния Уваисова Жылжымалы медицина: Ертіс ауданының тұрғынынан ісі анықталды https://pavlodarnews.kz/zhilzhimali-meditsina-ertіs-audaniniң-tұrғininan-іsі-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/zhilzhimali-meditsina-ertіs-audaniniң-tұrғininan-іsі-aniқtaldi Tue, 15 Aug 2023 22:23:30 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысында шетелдіктерге қандай медициналық көмек көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sheteldіkterge-қanday-meditsinaliқ-kөmek-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sheteldіkterge-қanday-meditsinaliқ-kөmek-kөrsetіledі Wed, 09 Aug 2023 20:44:53 +0500 Қарлығаш Хашым Қасым&Жомарт Тоқаев ASTANA VISION PAVLODAR клиникасына барды https://pavlodarnews.kz/қasim-zhomart-toқaev-astana-vision-pavlodar-klinikasina-bardi https://pavlodarnews.kz/қasim-zhomart-toқaev-astana-vision-pavlodar-klinikasina-bardi Tue, 08 Aug 2023 21:12:46 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда құны миллион теңгеден асатын қандай оталар жасалды? https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-құni-million-teңgeden-asatin-қanday-otalar-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-құni-million-teңgeden-asatin-қanday-otalar-zhasaldi Sat, 05 Aug 2023 14:16:09 +0500 Сәния Уваисова Облыста қанша павлодарлық тұрғын әлі де сақтандырылмаған? https://pavlodarnews.kz/oblista-қansha-pavlodarliқ-tұrғin-әlі-de-saқtandirilmaғan https://pavlodarnews.kz/oblista-қansha-pavlodarliқ-tұrғin-әlі-de-saқtandirilmaғan Fri, 04 Aug 2023 17:58:20 +0500 Аяулым Толегенова Павлодарлық дәрігерлер сәбилер үшін пайдалы тамақтануды атады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-sәbiler-үshіn-paydali-tamaқtanudi-atadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-sәbiler-үshіn-paydali-tamaқtanudi-atadi Thu, 03 Aug 2023 11:26:22 +0500 Аяулым Толегенова Павлодарда жедел жәрдем станциясы жас мамандармен толықты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhedel-zhәrdem-stantsiyasi-zhas-mamandarmen-toliқti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhedel-zhәrdem-stantsiyasi-zhas-mamandarmen-toliқti Tue, 01 Aug 2023 21:53:55 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда обыр дертімен ауыратындардың саны артқан https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-obir-dertіmen-auiratindardiң-sani-artқan https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-obir-dertіmen-auiratindardiң-sani-artқan Mon, 31 Jul 2023 16:10:07 +0500 Аяулым Толегенова Қызылжар ауылындағы медбикелер қиналуда https://pavlodarnews.kz/қizilzhar-auilindaғi-medbikeler-қinaluda https://pavlodarnews.kz/қizilzhar-auilindaғi-medbikeler-қinaluda Thu, 27 Jul 2023 21:27:19 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысында ауыл тұрғындары қандай ауруға жиі шағымданады? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-auil-tұrғindari-қanday-auruғa-zhiі-shaғimdanadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-auil-tұrғindari-қanday-auruғa-zhiі-shaғimdanadi Thu, 27 Jul 2023 12:52:05 +0500 Сәния Уваисова Ертіс ауданындағы ауылдарда жаңадан екі медпункт салынуда https://pavlodarnews.kz/ertіs-audanindaғi-auildarda-zhaңadan-ekі-medpunktter-salinuda https://pavlodarnews.kz/ertіs-audanindaғi-auildarda-zhaңadan-ekі-medpunktter-salinuda Thu, 27 Jul 2023 11:09:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда мазасыз әке санитарлық көліктің әйнегін сындырды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mazasiz-әke-sanitarliқ-kөlіktің-әynegіn-sindirdi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mazasiz-әke-sanitarliқ-kөlіktің-әynegіn-sindirdi Wed, 26 Jul 2023 15:38:59 +0500 Сәния Уваисова Қоқыстың маңында жатқан шприцтер павлодарлықтарды алаңдатты https://pavlodarnews.kz/қoқistiң-maңinda-zhatқan-shpritster-pavlodarliқtardi-alaңdatti https://pavlodarnews.kz/қoқistiң-maңinda-zhatқan-shpritster-pavlodarliқtardi-alaңdatti Mon, 24 Jul 2023 17:42:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық дәрігерлер жүкті әйелге күрделі ота жасады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-zhүktі-әyelge-kүrdelі-ota-zhasadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-zhүktі-әyelge-kүrdelі-ota-zhasadi Fri, 21 Jul 2023 11:48:04 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында онкологияға шалдыққандар саны артып барады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-onkologiyaғa-shaldiққandar-sani-artip-baradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-onkologiyaғa-shaldiққandar-sani-artip-baradi Wed, 19 Jul 2023 17:10:11 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық кардиохирургтар сирек кездесетін дертке шалдыққан жасөспірімге күрделі ота жасады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiokhirurgtar-sirek-kezdesetіn-dertke-shaldiққan-zhasөspіrіmge-kүrdelі-ota-zhasadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiokhirurgtar-sirek-kezdesetіn-dertke-shaldiққan-zhasөspіrіmge-kүrdelі-ota-zhasadi Tue, 18 Jul 2023 22:42:51 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында скарлатинамен ауырған науқастар саны азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-skarlatinamen-auirғan-nauқastar-sani-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-skarlatinamen-auirғan-nauқastar-sani-azaydi Tue, 18 Jul 2023 11:15:36 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда онколог мамандар тұрғындарға тегін кеңес береді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-onkolog-mamandar-tұrғindarғa-tegіn-keңes-beredі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-onkolog-mamandar-tұrғindarғa-tegіn-keңes-beredі Tue, 18 Jul 2023 09:35:50 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық дәрігерлер қызылшаға қарсы екпеден бас тартудың салдары жайлы ескертті https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpeden-bas-tartudiң-saldari-zhayli-eskerttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaғa-қarsi-ekpeden-bas-tartudiң-saldari-zhayli-eskerttі Fri, 14 Jul 2023 16:15:49 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында күннің ыстығынан ішек инфекциясы аурулары өршіді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kүnnің-istiғinan-іshek-infektsiyasi-aurulari-өrshіdі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kүnnің-istiғinan-іshek-infektsiyasi-aurulari-өrshіdі Fri, 14 Jul 2023 15:13:32 +0500 Мақсат Көлтайұлы Аптап ыстық: Павлодар облысында жедел жәрдем шақырту жиіледі https://pavlodarnews.kz/aptap-istiқ-pavlodar-oblisinda-zhedel-zhәrdem-shaқirtu-zhiіledі https://pavlodarnews.kz/aptap-istiқ-pavlodar-oblisinda-zhedel-zhәrdem-shaқirtu-zhiіledі Thu, 13 Jul 2023 15:16:18 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысы ауылдарында 30 жаңа медициналық нысан салу жоспарлануда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-auildarinda-30-zhaңa-meditsinaliқ-nisan-salu-zhosparlanuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-auildarinda-30-zhaңa-meditsinaliқ-nisan-salu-zhosparlanuda Wed, 12 Jul 2023 13:05:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында шалғай ауылдарға жедел жәрдем көліктері берілді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shalғay-auildarғa-zhedel-zhәrdem-kөlіkterі-berіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shalғay-auildarғa-zhedel-zhәrdem-kөlіkterі-berіldі Wed, 05 Jul 2023 20:08:53 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда дәрігерлерге арналған жатақхананың құрылысы қашан аяқталады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dәrіgerlerge-arnalғan-zhataқkhananiң-құrilisi-қashan-ayaқtaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dәrіgerlerge-arnalғan-zhataқkhananiң-құrilisi-қashan-ayaқtaladi Wed, 05 Jul 2023 17:30:59 +0500 Сәния Уваисова Ақтоғай ауданындағы ауылдарда қашан медпункттер салынады? https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-auildarda-қashan-medpunktter-salinadi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-auildarda-қashan-medpunktter-salinadi Mon, 03 Jul 2023 15:05:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда Түркі тілдес жазбалары күніне орай конференция өткізілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүrkі-tіldes-zhazbalari-kүnіne-oray-konferentsiyada-қazaқ-ziyalilari-zhayli-aytildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүrkі-tіldes-zhazbalari-kүnіne-oray-konferentsiyada-қazaқ-ziyalilari-zhayli-aytildi Mon, 26 Jun 2023 13:17:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында қызылша жұқтыру дерегі алаңдаушылық тудырып отыр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-zhұқtiru-deregі-alaңdaushiliқ-tudirip-otir https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizilsha-zhұқtiru-deregі-alaңdaushiliқ-tudirip-otir Thu, 22 Jun 2023 19:11:30 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда шұңқырға құлаған бала екі отадан кейін үйіне оралды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shұңқirғa-құlaғan-bala-ekі-otadan-keyіn-үyіne-oraldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shұңқirғa-құlaғan-bala-ekі-otadan-keyіn-үyіne-oraldi Tue, 20 Jun 2023 11:31:53 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екібастұздан медавиациямен кейбір органдары жоқ жаңа туған сәби жеткізілді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdan-medaviatsiyamen-keybіr-organdari-zhoқ-zhaңa-tuғan-sәbi-zhetkіzіldі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdan-medaviatsiyamen-keybіr-organdari-zhoқ-zhaңa-tuғan-sәbi-zhetkіzіldі Mon, 19 Jun 2023 16:37:37 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында көбінесе ер адамдар инфаркт алады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-er-adamdar-infarkt-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-er-adamdar-infarkt-aladi Fri, 16 Jun 2023 18:21:44 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында тері ауруына шалдыққандар саны артқан https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-terі-auruina-shaldiққandar-sani-artқan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-terі-auruina-shaldiққandar-sani-artқan Fri, 16 Jun 2023 12:11:51 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында кемістікпен туған сәбилердің 90% тірі қалады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kemіstіkpen-tuғan-sәbilerdің-90-tіrі-қaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kemіstіkpen-tuғan-sәbilerdің-90-tіrі-қaladi Fri, 16 Jun 2023 11:56:41 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасы балалар ауруханасын тексерді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-densauliқ-saқtau-basқarmasi-balalar-aurukhanasin-tekserdі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-densauliқ-saқtau-basқarmasi-balalar-aurukhanasin-tekserdі Thu, 15 Jun 2023 23:04:53 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысына келген медициналық пойыз ауыл тұрғындарын қабылдауды бастады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-kelgen-meditsinaliқ-poyizi-auil-tұrғindarin-қabildaudi-bastadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-kelgen-meditsinaliқ-poyizi-auil-tұrғindarin-қabildaudi-bastadi Wed, 14 Jun 2023 21:34:42 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында донорлар саны артуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-donorlar-sani-artuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-donorlar-sani-artuda Wed, 14 Jun 2023 17:09:48 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысына медпойыз келе жатыр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-medpoyiz-kele-zhatir https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-medpoyiz-kele-zhatir Mon, 12 Jun 2023 15:39:18 +0500 Мақсат Көлтайұлы «Қазақстан халқына» қоры: Павлодар облысында балалар нейрохирургиясы дамымақ https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-khalқina-қori-pavlodar-oblisinda-balalar-neyrokhirurgiyasi-damimaқ https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-khalқina-қori-pavlodar-oblisinda-balalar-neyrokhirurgiyasi-damimaқ Wed, 07 Jun 2023 22:49:38 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлық дәрігерлер витилиго бойынша тегін кеңес береді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-vitiligo-boyinsha-tegіn-keңes-beredі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-vitiligo-boyinsha-tegіn-keңes-beredі Wed, 07 Jun 2023 10:06:01 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында санитарлық автопаркті толығымен жаңартады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sanitarliқ-avtoparktі-toliғimen-zhaңartadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sanitarliқ-avtoparktі-toliғimen-zhaңartadi Thu, 01 Jun 2023 12:25:45 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облыстық балалар ауруханасында арт&терапия өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-art-terapiya-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-balalar-aurukhanasinda-art-terapiya-өttі Tue, 30 May 2023 16:26:33 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда анемиясы бар 67 жастағы әйел өлім аузынан қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-anemiyasi-bar-67-zhastaғi-әyel-өlіm-auzinan-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-anemiyasi-bar-67-zhastaғi-әyel-өlіm-auzinan-қaldi Tue, 30 May 2023 15:07:02 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында ауыл тұрғындарын денсаулығын тексеруден өткізуге шақыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-auil-tұrғindarin-densauliғin-tekseruden-өtkіzuge-shaқiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-auil-tұrғindarin-densauliғin-tekseruden-өtkіzuge-shaқiruda Mon, 29 May 2023 15:46:45 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар кардиоорталығы 50 мың адамды емдеп шықты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kardioortaliғi-50-miң-adamdi-emdep-shiқti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kardioortaliғi-50-miң-adamdi-emdep-shiқti Fri, 26 May 2023 16:16:05 +0500 Айбек Жуматов Павлодарда төрт мемелекеттің кордиологтары бас қосты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tөrt-memelekettіk-kordiologtari-bas-қosti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tөrt-memelekettіk-kordiologtari-bas-қosti Thu, 25 May 2023 20:37:11 +0500 Қарлығаш Хашым Тереңкөл ауданында бос қалған тубдиспансердің ғимаратына аудандық аурухана көшірілмек https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaninda-bos-қalғan-tubdispanserdің-ғimaratina-audandiқ-aurukhana-kөshіrіlmek https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaninda-bos-қalғan-tubdispanserdің-ғimaratina-audandiқ-aurukhana-kөshіrіlmek Fri, 19 May 2023 17:47:32 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық психикалық денсаулық орталығындағы емделушілер наразылықты тоқтатты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-psikhikaliқ-densauliқ-ortaliғindaғi-emdelushіler-naraziliқti-toқtatti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-psikhikaliқ-densauliқ-ortaliғindaғi-emdelushіler-naraziliқti-toқtatti Thu, 18 May 2023 21:23:41 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында ауруханалардың қарызы күннен&күнге артып келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aurukhanalardiң-қarizi-kүnnen-kүnge-artip-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aurukhanalardiң-қarizi-kүnnen-kүnge-artip-keledі Thu, 18 May 2023 20:27:54 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда сабақ кезінде құрысып қалған 14 жасар балаға телефонмен көмек берілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sabaқ-kezіnde-құrisip-қalғan-14-zhasar-balaғa-telefonmen-kөmek-berіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sabaқ-kezіnde-құrisip-қalғan-14-zhasar-balaғa-telefonmen-kөmek-berіldі Tue, 16 May 2023 15:46:16 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы тұрғындарының 50 % астамы электронды медициналық қосымшаларды қолданады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-khalқiniң-501-payizi-elektrondi-meditsinaliқ-қosimshani-қoldanadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-khalқiniң-501-payizi-elektrondi-meditsinaliқ-қosimshani-қoldanadi Tue, 16 May 2023 12:21:41 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында аурухана есепшілері жазаланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aurukhana-esepshіlerі-zhazalandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aurukhana-esepshіlerі-zhazalandi Mon, 15 May 2023 23:11:35 +0500 Қарлығаш Хашым Жол бер: Павлодарлық жедел жәрдем шақыруға жүйткіген сәтімен бөлісті (ВИДЕО) https://pavlodarnews.kz/zhol-ber-pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-shaқiruғa-zhүytkіgen-sәtіmen-bөlіstі-video https://pavlodarnews.kz/zhol-ber-pavlodarliқ-zhedel-zhәrdem-shaқiruғa-zhүytkіgen-sәtіmen-bөlіstі-video Fri, 05 May 2023 16:27:42 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында ата&аналардың вакцинадан бас тартуынан балалар зардап шегуде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bas-sanitarliқ-dәrіgerі-ata-analardiң-vaktsinadan-bas-tartuinan-balalar-zardap-shegedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bas-sanitarliқ-dәrіgerі-ata-analardiң-vaktsinadan-bas-tartuinan-balalar-zardap-shegedі Fri, 05 May 2023 13:27:09 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысының тұрғындары пластикалық отаға жиі жүгінетін болған https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-plastikaliқ-otaғa-zhiі-zhүgіnetіn-bolғan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-plastikaliқ-otaғa-zhiі-zhүgіnetіn-bolғan Thu, 04 May 2023 16:00:03 +0500 Pavlodarnews Павлодар ауруханасына дәрігерлер алуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-aurukhanasina-dәrіgerler-aluda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-aurukhanasina-dәrіgerler-aluda Thu, 04 May 2023 12:44:36 +0500 Pavlodarnews Павлодар медавиациясы алғаш рет науқасты Астанаға жеткізді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-medaviatsiyasi-alғash-ret-nauқasti-astanaғa-zhetkіzdі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-medaviatsiyasi-alғash-ret-nauқasti-astanaғa-zhetkіzdі Fri, 28 Apr 2023 17:05:26 +0500 Pavlodarnews Асайын Байханов жатақхананың жөндеу жұмыстарына оң баға берді https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhas-mamandarғa-arnalғan-zhataқkhananiң-zhөndeu-zhұmistarina-oң-baғa-berdі https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhas-mamandarғa-arnalғan-zhataқkhananiң-zhөndeu-zhұmistarina-oң-baғa-berdі Tue, 25 Apr 2023 09:34:14 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында Еуропалық иммундау апталығы басталады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-europaliқ-immundau-aptaliғi-bastaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-europaliқ-immundau-aptaliғi-bastaladi Sat, 22 Apr 2023 12:13:04 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда «103» қызметкерлері реанимация арқылы әйелді өлімнен аман алып қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-103-қizmetkerlerі-reanimatsiya-arқili-әyeldі-өlіmnen-aman-alip-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-103-қizmetkerlerі-reanimatsiya-arқili-әyeldі-өlіmnen-aman-alip-қaldi Thu, 20 Apr 2023 10:39:27 +0500 Оразбек Саяхат ӘМСҚ павлодарлықтардан ауруханаларға жазған шағымдарын қайтарып алмауды сұрайды https://pavlodarnews.kz/әmsқ-pavlodarliқtardan-aurukhanalarғa-zhazғan-shaғimdarin-қaytarip-almaudi-sұraydi https://pavlodarnews.kz/әmsқ-pavlodarliқtardan-aurukhanalarғa-zhazғan-shaғimdarin-қaytarip-almaudi-sұraydi Tue, 18 Apr 2023 22:20:04 +0500 Pavlodarnews Науқастарға ізгі ниетпен: Павлодардағы ауруханада адамдардың өмір сүру сапасын арттырады https://pavlodarnews.kz/nauқastarғa-іzgі-nietpen-pavlodardaғi-aurukhanada-adamdardiң-өmіr-sүru-sapasin-arttiradi https://pavlodarnews.kz/nauқastarғa-іzgі-nietpen-pavlodardaғi-aurukhanada-adamdardiң-өmіr-sүru-sapasin-arttiradi Tue, 18 Apr 2023 17:04:04 +0500 Айбек Жуматов Павлодарлық кардиологтар жүрекке күрделі операция жасады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiologtar-zhүrekke-kүrdelі-operatsiya-zhasadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardiologtar-zhүrekke-kүrdelі-operatsiya-zhasadi Mon, 17 Apr 2023 23:04:49 +0500 Pavlodarnews Железинде эндокринолог жоқ https://pavlodarnews.kz/zhelezinde-endokrinolog-zhoқ https://pavlodarnews.kz/zhelezinde-endokrinolog-zhoқ Fri, 14 Apr 2023 12:18:13 +0500 Ақбота Сейсенбаева Жасанды тері: Павлодарда өрт шалған науқасқа бірегей ота жасалды https://pavlodarnews.kz/zhasandi-terі-pavlodarda-өrt-shalғan-nauқasқa-bіregey-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/zhasandi-terі-pavlodarda-өrt-shalғan-nauқasқa-bіregey-ota-zhasaldi Thu, 13 Apr 2023 15:20:14 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында балабақша тәрбиеленушілерінің 90% екпе алуы тиіс https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balabaқsha-tәrbielenushіlerіnің-90-ekpe-alui-tiіs https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balabaқsha-tәrbielenushіlerіnің-90-ekpe-alui-tiіs Wed, 05 Apr 2023 20:26:21 +0500 Pavlodarnews Павлодарда офтальмологиялық жабдықтың таныстырылымы өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oftalmologiyaliқ-zhabdiқtiң-tanistirilimi-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oftalmologiyaliқ-zhabdiқtiң-tanistirilimi-өttі Mon, 03 Apr 2023 16:35:14 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда салмағы бір келі сәбидің жүрегіне бірегей ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-salmaғi-bіr-kelі-sәbidің-zhүregіne-bіregey-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-salmaғi-bіr-kelі-sәbidің-zhүregіne-bіregey-ota-zhasaldi Thu, 30 Mar 2023 15:22:10 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық дәрігерлер қызылшаның көп таралуына байланысты вакцина алуға шақыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaniң-kөp-taraluina-baylanisti-vaktsina-aluғa-shaқiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-қizilshaniң-kөp-taraluina-baylanisti-vaktsina-aluғa-shaқiruda Wed, 29 Mar 2023 13:25:26 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысының дәрігерлері: Қызылшаға көбіне балалар шалдығуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-dәrіgerlerі-қizilshaғa-kөbіne-balalar-shaldiғuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-dәrіgerlerі-қizilshaғa-kөbіne-balalar-shaldiғuda Wed, 29 Mar 2023 12:45:12 +0500 Оразбек Саяхат МӘМС&ке 12 ай жарна төлемеген павлодарлықтар қажетті медициналық көмек ала алмайды https://pavlodarnews.kz/mәms-ke-12-ay-zharna-tөlemegen-pavlodarliқtar-қazhettі-meditsinaliқ-kөmek-ala-almaydi https://pavlodarnews.kz/mәms-ke-12-ay-zharna-tөlemegen-pavlodarliқtar-қazhettі-meditsinaliқ-kөmek-ala-almaydi Tue, 28 Mar 2023 14:16:16 +0500 Оразбек Саяхат МӘМС Павлодардағы стоматологиялармен жеке келісімшарт жасайды https://pavlodarnews.kz/mәms-pavlodardaғi-stomatologiyalarmen-zheke-kelіsіmshart-zhasaydi https://pavlodarnews.kz/mәms-pavlodardaғi-stomatologiyalarmen-zheke-kelіsіmshart-zhasaydi Tue, 28 Mar 2023 12:46:48 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарлық кардиохирургтер ер адамды сал ауруынан аман алып қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardikhirurgter-er-adamdi-sal-auruinan-aman-alip-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kardikhirurgter-er-adamdi-sal-auruinan-aman-alip-қaldi Tue, 28 Mar 2023 11:37:57 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарға тікұшақпен шала туған сәби жеткізілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-tіkұshaқpen-shala-tuғan-sәbi-zhetkіzіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-tіkұshaқpen-shala-tuғan-sәbi-zhetkіzіldі Mon, 27 Mar 2023 17:39:30 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық дәрігерлер клиникалық өлімге ұшыраған 60 жастағы әйелді құтқарып қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-klinikaliқ-өlіmge-ұshiraғan-60-zhastaғi-әyeldі-құtқarip-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-klinikaliқ-өlіmge-ұshiraғan-60-zhastaғi-әyeldі-құtқarip-қaldi Fri, 24 Mar 2023 12:04:47 +0500 Ақбота Сейсенбаева Железин ауданында соңғы төрт жылда алғашқы егіз дүниеге келді https://pavlodarnews.kz/zhelezin-audaninda-soңғi-tөrt-zhilda-alғashқi-egіz-dүniege-keldі https://pavlodarnews.kz/zhelezin-audaninda-soңғi-tөrt-zhilda-alғashқi-egіz-dүniege-keldі Sun, 19 Mar 2023 16:22:54 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық дәрігерлер перзентханада аналарға сыйлық жасады (ФОТО) https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-perzentkhanada-analarғa-siyliқ-zhasadi-foto https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-perzentkhanada-analarғa-siyliқ-zhasadi-foto Thu, 16 Mar 2023 16:23:24 +0500 Камила Қайыржан Павлодарлық дәрігерлер ми абсцессі бар жеткіншекті құтқарып қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-mi-abstsessі-bar-zhetkіnshektі-құtқarip-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-mi-abstsessі-bar-zhetkіnshektі-құtқarip-қaldi Wed, 15 Mar 2023 19:57:44 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысы жүктілік кезіндегі анемия бойынша екінші орында тұр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhүktіlіk-kezіndegі-anemiya-boyinsha-ekіnshі-orinda-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhүktіlіk-kezіndegі-anemiya-boyinsha-ekіnshі-orinda-tұr Mon, 13 Mar 2023 18:06:04 +0500 Камила Қайыржан Павлодарда жаңа туған сәбиге күрделі ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-tuғan-sәbige-kүrdelі-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-tuғan-sәbige-kүrdelі-ota-zhasaldi Mon, 13 Mar 2023 15:36:50 +0500 Pavlodarnews «Қазақстан халқына» қоры Павлодар облысында 20 шақты балаға көмектесті https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-khalқina-қori-pavlodar-oblisinda-20-shaқti-balaғa-kөmektestі https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-khalқina-қori-pavlodar-oblisinda-20-shaқti-balaғa-kөmektestі Fri, 10 Mar 2023 16:18:37 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысында жіті вирусты гепатит жұқтыру деректері анықталды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhіtі-virusti-gepatit-zhұқtiru-derekterі-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhіtі-virusti-gepatit-zhұқtiru-derekterі-aniқtaldi Thu, 09 Mar 2023 16:07:09 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда әрбір үшінші отбасы ЭКҰ&ға жүгінеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әrbіr-үshіnshі-otbasi-ekұ-ғa-zhүgіnedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әrbіr-үshіnshі-otbasi-ekұ-ғa-zhүgіnedі Tue, 07 Mar 2023 21:22:41 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда 8 наурызда жедел жәрдемге ер адамдар жиі жүгінеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-8-naurizda-zhedel-zhәrdemge-er-adamdar-zhiі-zhүgіnedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-8-naurizda-zhedel-zhәrdemge-er-adamdar-zhiі-zhүgіnedі Mon, 06 Mar 2023 09:36:52 +0500 Pavlodarnews Алғыс айту күні Павлодарда жастар дәрігерлерден тегін кеңес ала алады https://pavlodarnews.kz/alғis-aytu-kүnі-pavlodarda-zhastar-dәrіgerlerden-tegіn-keңes-ala-aladi https://pavlodarnews.kz/alғis-aytu-kүnі-pavlodarda-zhastar-dәrіgerlerden-tegіn-keңes-ala-aladi Wed, 01 Mar 2023 10:15:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысының бас санитарлық дәрігері жақын елдерде қызылша таралып жатқанын ескертті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bas-sanitarliқ-dәrіgerі-zhaқin-elderde-қizilsha-taralip-zhatқanin-eskerttі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-bas-sanitarliқ-dәrіgerі-zhaқin-elderde-қizilsha-taralip-zhatқanin-eskerttі Tue, 28 Feb 2023 12:41:49 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында КВИ мен ЖРВИ жұқтыру азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kvi-men-zhrvi-zhұқtiru-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kvi-men-zhrvi-zhұқtiru-azaydi Tue, 28 Feb 2023 12:19:31 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда автотұрақта ес&түссіз жатқан адам табылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-avtotұraқta-es-tүssіz-zhatқan-adam-tabildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-avtotұraқta-es-tүssіz-zhatқan-adam-tabildi Tue, 28 Feb 2023 11:21:03 +0500 Камила Қайыржан Павлодарлық дәрігерлер жүкті әйелдерге УДЗ маңыздылығын түсіндірді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-zhүktі-әyelderge-udz-maңizdiliғin-tүsіndіrdі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dәrіgerler-zhүktі-әyelderge-udz-maңizdiliғin-tүsіndіrdі Mon, 27 Feb 2023 16:25:15 +0500 Камила Қайыржан Павлодарда алғаш рет өңештің дивертикуласын емдеуге арналған ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-alғash-ret-өңeshtің-divertikulasin-emdeuge-arnalғan-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-alғash-ret-өңeshtің-divertikulasin-emdeuge-arnalғan-ota-zhasaldi Fri, 24 Feb 2023 10:16:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында тұмау жұқтырғандар саны артты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұmau-zhұқtirғandar-sani-artti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tұmau-zhұқtirғandar-sani-artti Wed, 22 Feb 2023 13:01:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Әлемде тырысқақ өршуі мүмкін: Қазақстан жаңа эпидемияға дайын ба https://pavlodarnews.kz/әlemde-tirisқaқ-өrshuі-mүmkіn-қazaқstan-zhaңa-epidemiyaғa-dayin-ba https://pavlodarnews.kz/әlemde-tirisқaқ-өrshuі-mүmkіn-қazaқstan-zhaңa-epidemiyaғa-dayin-ba Tue, 21 Feb 2023 21:38:32 +0500 Қарлығаш Хашым Ақтоғай ауданындағы ауылдарда медпункттер салынады https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-auildarda-medpunktter-salinadi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-auildarda-medpunktter-salinadi Thu, 16 Feb 2023 15:45:28 +0500 Сәния Уваисова Министрден Ақсуда балаларға арналған оңалту бөлімшесін ашуды сұрады https://pavlodarnews.kz/ministrden-aқsuda-balalarғa-arnalғan-oңaltu-bөlіmshesіn-ashudi-sұradi https://pavlodarnews.kz/ministrden-aқsuda-balalarғa-arnalғan-oңaltu-bөlіmshesіn-ashudi-sұradi Wed, 15 Feb 2023 18:04:37 +0500 Сәния Уваисова Денсаулық сақтау министрі Павлодарда коронавирустың қайда кеткенін айтты https://pavlodarnews.kz/densauliқ-ministrі-koronavirustiң-қayda-ketkenіn-pavlodarda-aytti https://pavlodarnews.kz/densauliқ-ministrі-koronavirustiң-қayda-ketkenіn-pavlodarda-aytti Wed, 15 Feb 2023 15:24:29 +0500 Айбек Жуматов Денсаулық министрі Павлодар облысы медицинасын бағалады https://pavlodarnews.kz/densauliқ-ministrі-pavlodar-oblisi-meditsinasin-baғaladi https://pavlodarnews.kz/densauliқ-ministrі-pavlodar-oblisi-meditsinasin-baғaladi Wed, 15 Feb 2023 12:56:01 +0500 Айбек Жуматов Павлодарға ҚР Денсаулық сақтау министрі келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-қr-densauliқ-saқtau-ministrі-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-қr-densauliқ-saқtau-ministrі-keledі Mon, 13 Feb 2023 20:35:27 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда ашық жүрекке күрделі ота жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ashiқ-zhүrekke-kүrdelі-ota-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ashiқ-zhүrekke-kүrdelі-ota-zhasaldi Wed, 08 Feb 2023 16:16:17 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында коронавирус тіркелмеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-koronavirus-tіrkelmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-koronavirus-tіrkelmedі Mon, 06 Feb 2023 16:46:40 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар тегін дәрі&дәрмек мәселесі туындаса қайда жүгінеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-tegіn-dәrі-dәrmek-mәselesі-tuindasa-қayda-zhүgіnedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-tegіn-dәrі-dәrmek-mәselesі-tuindasa-қayda-zhүgіnedі Sat, 04 Feb 2023 18:43:20 +0500 Оразбек Саяхат Ақсуда дәрігерлер жүкті әйел адамды үйде босандырып алды https://pavlodarnews.kz/aқsuda-dәrіgerler-zhүktі-әyel-adamdi-үyde-bosandirip-aldi https://pavlodarnews.kz/aқsuda-dәrіgerler-zhүktі-әyel-adamdi-үyde-bosandirip-aldi Wed, 01 Feb 2023 16:54:44 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында ақ желеңділер жүрегі тоқтап қалған екі науқасты аман алып қалды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқ-zheleңdіler-zhүregі-toқtap-қalғan-ekі-nauқasti-aman-alip-қaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқ-zheleңdіler-zhүregі-toқtap-қalғan-ekі-nauқasti-aman-alip-қaldi Wed, 01 Feb 2023 16:44:20 +0500 Ақбота Сейсенбаева