PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: OFFICIAL https://pavlodarnews.kz/rss/category/pavlodar-official-17 PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: OFFICIAL kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Екібастұзда бірінші ауысымның бастауыш сынып оқушылары үйде қалады https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-bіrіnshі-auisimniң-bastauish-sinip-oқushilari-үyde-қaladi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-bіrіnshі-auisimniң-bastauish-sinip-oқushilari-үyde-қaladi Thu, 22 Feb 2024 23:15:20 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда бірінші ауысымның оқушылары үйде қалады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіrіnshі-auisimniң-oқushilari-үyde-қaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіrіnshі-auisimniң-oқushilari-үyde-қaladi Tue, 20 Feb 2024 22:40:26 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда үйлер мен моншада, мектепте су болмайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үyler-men-monshada-mektepte-su-bolmaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үyler-men-monshada-mektepte-su-bolmaydi Tue, 20 Feb 2024 09:08:13 +0500 Pavlodarnews Павлодар қалалық мәслихатта екі жаңа депутатты сайлайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қalaliқ-mәslikhatta-ekі-zhaңa-deputatti-saylaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-қalaliқ-mәslikhatta-ekі-zhaңa-deputatti-saylaydi Mon, 19 Feb 2024 16:06:28 +0500 Сәния Уваисова Атамекен кенті мен Павлодар ауылында кімдер жаңадан әкім болып сайланды? https://pavlodarnews.kz/atameken-kentі-men-pavlodar-auilinda-kіmder-zhaңadan-әkіm-bolip-saylandi https://pavlodarnews.kz/atameken-kentі-men-pavlodar-auilinda-kіmder-zhaңadan-әkіm-bolip-saylandi Mon, 12 Feb 2024 18:08:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда «Кербұғы» қойылымының премьерасы өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kerbұғi-қoyiliminiң-premerasi-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kerbұғi-қoyiliminiң-premerasi-өtedі Mon, 12 Feb 2024 09:40:33 +0500 Pavlodarnews Байдала ауылында уақытша электр энергиясы өшіріледі https://pavlodarnews.kz/baydala-auilinda-uaқitsha-elektr-energiyasi-өshіrіledі https://pavlodarnews.kz/baydala-auilinda-uaқitsha-elektr-energiyasi-өshіrіledі Fri, 02 Feb 2024 09:39:25 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында энергетика және ТКШ басқармасына жаңа басшы тағайындалды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-energetika-zhәne-tksh-basқarmasina-zhaңa-basshi-taғayindaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-energetika-zhәne-tksh-basқarmasina-zhaңa-basshi-taғayindaldi Mon, 15 Jan 2024 11:36:00 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қанша қоғамдық тыңдау өткізілді? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қansha-қoғamdiқ-tiңdau-өtkіzіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қansha-қoғamdiқ-tiңdau-өtkіzіldі Fri, 29 Dec 2023 19:02:48 +0500 Pavlodarnews Көлік министрі Павлодар облысының жұртшылығымен кездеседі https://pavlodarnews.kz/kөlіk-ministrі-pavlodar-oblisiniң-zhұrtshiliғimen-kezdesedі https://pavlodarnews.kz/kөlіk-ministrі-pavlodar-oblisiniң-zhұrtshiliғimen-kezdesedі Thu, 21 Dec 2023 20:09:14 +0500 Pavlodarnews Павлодар ауданының екі ауылдық округінде жаңа әкімдер сайланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaniniң-ekі-auildiқ-okrugte-zhaңa-әkіm-saylandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaniniң-ekі-auildiқ-okrugte-zhaңa-әkіm-saylandi Fri, 15 Dec 2023 10:05:32 +0500 Сәния Уваисова Ақсуда екі ауылдық округке жаңа әкімдер сайланды https://pavlodarnews.kz/aқsuda-ekі-auildiқ-okrugke-zhaңa-әkіmder-saylandi https://pavlodarnews.kz/aқsuda-ekі-auildiқ-okrugke-zhaңa-әkіmder-saylandi Wed, 13 Dec 2023 21:15:35 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды қан тапсыруға донор болуға шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-қan-tapsiruғa-donor-boluғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-қan-tapsiruғa-donor-boluғa-shaқiradi Tue, 12 Dec 2023 17:03:36 +0500 Pavlodarnews Павлодарда бірнеше үйде уақытша жарық болмайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіrneshe-үyde-uaқitsha-zhariқ-bolmaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bіrneshe-үyde-uaқitsha-zhariқ-bolmaydi Tue, 12 Dec 2023 09:02:07 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық орындаушы ресейлік стендаперді жылатты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-orindaushi-reseylіk-stendaperdі-zhilatti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-orindaushi-reseylіk-stendaperdі-zhilatti Mon, 13 Nov 2023 09:05:00 +0500 Pavlodarnews Павлодарда «Ричард ІІІ» қойылымының премьерасы көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-richard-ііі-қoyiliminiң-premerasi-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-richard-ііі-қoyiliminiң-premerasi-kөrsetіledі Wed, 08 Nov 2023 18:05:39 +0500 Pavlodarnews «ЕЭК» АҚ Ақсу электр станциясында маңызды жабдық күрделі жөндеуден өтті https://pavlodarnews.kz/eek-aқ-aқsu-elektr-stantsiyasinda-maңizdi-zhabdiқ-kүrdelі-zhөndeuden-өttі https://pavlodarnews.kz/eek-aқ-aқsu-elektr-stantsiyasinda-maңizdi-zhabdiқ-kүrdelі-zhөndeuden-өttі Tue, 07 Nov 2023 17:36:00 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда кейбір көшелерде жарық болмайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-keybіr-kөshelerde-zhariқ-bolmaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-keybіr-kөshelerde-zhariқ-bolmaydi Tue, 07 Nov 2023 09:05:35 +0500 Ақбота Сейсенбаева 2 қараша күні Павлодарда кейбір көшелерде жарық болмайды https://pavlodarnews.kz/2-қarasha-kүnі-pavlodarda-keybіr-kөshelerde-zhariқ-bolmaydi https://pavlodarnews.kz/2-қarasha-kүnі-pavlodarda-keybіr-kөshelerde-zhariқ-bolmaydi Wed, 01 Nov 2023 16:10:34 +0500 Pavlodarnews 28 қазанда Павлодарда жәрмеңке өтеді https://pavlodarnews.kz/28-қazanda-pavlodarda-zhәrmeңke-өtedі https://pavlodarnews.kz/28-қazanda-pavlodarda-zhәrmeңke-өtedі Fri, 27 Oct 2023 14:32:09 +0500 Pavlodarnews Бозшакөл кен орнында тау&кен жұмыстары жоспарланып отыр https://pavlodarnews.kz/bozshakөl-ken-orninda-tau-ken-zhұmistari-zhosparlanip-otir https://pavlodarnews.kz/bozshakөl-ken-orninda-tau-ken-zhұmistari-zhosparlanip-otir Fri, 20 Oct 2023 14:36:29 +0500 Pavlodarnews Павлодар кәсіпорны автоматтандырылған өндірісті кеңейтуді жоспарлап отыр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kәsіporni-avtomattandirilғan-өndіrіstі-keңeytudі-zhosparlap-otir https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kәsіporni-avtomattandirilғan-өndіrіstі-keңeytudі-zhosparlap-otir Fri, 20 Oct 2023 12:08:13 +0500 Pavlodarnews Республика күніне орай Павлодарда тарихи кітап таныстырылады https://pavlodarnews.kz/respublika-kүnіne-oray-pavlodarda-tarikhi-kіtap-tanistiriladi https://pavlodarnews.kz/respublika-kүnіne-oray-pavlodarda-tarikhi-kіtap-tanistiriladi Thu, 19 Oct 2023 16:37:29 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екібастұз 1&МАЭС қазандықты жаңғыртуды жоспарлап отыр https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-1-maes-қazandiқti-zhaңғirtudi-zhosparlap-otir https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-1-maes-қazandiқti-zhaңғirtudi-zhosparlap-otir Tue, 17 Oct 2023 10:32:16 +0500 Pavlodarnews Павлодар кәсіпорны пайдалы қазбаларды өндіруді жоспарлап отыр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kәsіporni-paydali-қazbalardi-өndіrudі-zhosparlap-otir https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kәsіporni-paydali-қazbalardi-өndіrudі-zhosparlap-otir Tue, 03 Oct 2023 09:04:45 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтарды «Тазалық марафонына» шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodardiқtardi-tazaliқ-marafonina-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodardiқtardi-tazaliқ-marafonina-shaқiradi Fri, 22 Sep 2023 10:33:51 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда тарифтер жобаларын қарау бойынша жария тыңдау өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tarifter-zhobalarin-қarau-boyinsha-zhariya-tiңdau-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tarifter-zhobalarin-қarau-boyinsha-zhariya-tiңdau-өtedі Wed, 20 Sep 2023 14:26:53 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық NEET санатындағы жастарды мотивациялық конкурсқа шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-neet-sanatindaғi-zhastardi-motivatsiyaliқ-konkursқa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-neet-sanatindaғi-zhastardi-motivatsiyaliқ-konkursқa-shaқiradi Fri, 15 Sep 2023 16:06:52 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында алқаптарды сумен жабдықтау желілері жүргізіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alқaptardi-sumen-zhabdiқtau-zhelіlerі-zhүrgіzіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alқaptardi-sumen-zhabdiқtau-zhelіlerі-zhүrgіzіledі Fri, 08 Sep 2023 15:07:57 +0500 Pavlodarnews Павлодарда Ертіс өңірі мен Баянауылдың ландшафттары көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/muzeyde-ertіs-өңіrі-men-bayanauildiң-landshafttari-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/muzeyde-ertіs-өңіrі-men-bayanauildiң-landshafttari-kөrsetіledі Mon, 04 Sep 2023 16:16:10 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында алқаптарды суару үшін электр және сумен жабдықтау желілері салынады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alқaptardi-suaru-үshіn-elektr-zhәne-sumen-zhabdiқtau-zhelіlerіn-salu-zhosparlanuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alқaptardi-suaru-үshіn-elektr-zhәne-sumen-zhabdiқtau-zhelіlerіn-salu-zhosparlanuda Fri, 01 Sep 2023 11:48:06 +0500 Pavlodarnews 19 тамызда Павлодарда мектеп тауарлары төмен бағамен сатылады https://pavlodarnews.kz/19-tamizda-pavlodarda-mektep-tauarlari-tөmen-baғamen-satiladi https://pavlodarnews.kz/19-tamizda-pavlodarda-mektep-tauarlari-tөmen-baғamen-satiladi Thu, 17 Aug 2023 12:05:18 +0500 Ақбота Сейсенбаева Баянауыл ауданында қатты пайдалы қазбалар өндіру жоспарланып отыр https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-қatti-paydali-қazbalar-өndіru-zhosparlanip-otir https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-қatti-paydali-қazbalar-өndіru-zhosparlanip-otir Thu, 17 Aug 2023 11:05:54 +0500 Pavlodarnews Май ауданында пайдалы қазбаларды барлау жұмыстары жүргізіледі https://pavlodarnews.kz/may-audaninda-paydali-қazbalardi-barlau-zhұmistari-zhүrgіzіledі https://pavlodarnews.kz/may-audaninda-paydali-қazbalardi-barlau-zhұmistari-zhүrgіzіledі Thu, 17 Aug 2023 10:13:35 +0500 Pavlodarnews Екібастұзда жер қойнауы учаскесінде барлау жүргізіледі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zher-қoynaui-uchaskesіnde-barlau-zhүrgіzіledі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zher-қoynaui-uchaskesіnde-barlau-zhүrgіzіledі Thu, 10 Aug 2023 20:25:27 +0500 Pavlodarnews Павлодарда экология департаменті қоғамдық тыңдау өткізеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiya-departamentі-қoғamdiқ-tiңdau-өtkіzedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiya-departamentі-қoғamdiқ-tiңdau-өtkіzedі Thu, 10 Aug 2023 20:13:41 +0500 Pavlodarnews «ЕЭК» АҚ жартыжылдық тиімділік көрсеткіштерін жариялады https://pavlodarnews.kz/eek-aқ-zhartizhildiқ-tiіmdіlіk-kөrsetkіshterіn-zhariyaladi https://pavlodarnews.kz/eek-aқ-zhartizhildiқ-tiіmdіlіk-kөrsetkіshterіn-zhariyaladi Mon, 31 Jul 2023 11:51:28 +0500 Pavlodarnews Экология министрі Екібастұз тұрғындарымен кездеседі https://pavlodarnews.kz/ekologiya-ministrі-ekіbastұz-tұrғindarimen-kezdesedі https://pavlodarnews.kz/ekologiya-ministrі-ekіbastұz-tұrғindarimen-kezdesedі Wed, 05 Jul 2023 11:04:37 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды домбыра тартып, күй күмбірлетуге шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-dombira-tartip-kүy-kүmbіrletuge-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-dombira-tartip-kүy-kүmbіrletuge-shaқiradi Sat, 01 Jul 2023 14:13:40 +0500 Ақбота Сейсенбаева «Saryarqa samaly» газетінің жаңа санында: Жаза білгеннің бәрі журналист емес. Ұстаздан ұят кетсе... https://pavlodarnews.kz/oziқ-oқu-ordasi-zhaza-bіlgennің-bәrі-zhurnalist-emes-ұstazdan-ұyat-ketse https://pavlodarnews.kz/oziқ-oқu-ordasi-zhaza-bіlgennің-bәrі-zhurnalist-emes-ұstazdan-ұyat-ketse Wed, 21 Jun 2023 21:43:28 +0500 Pavlodarnews Павлодарда Аймауытов театрының жабылу маусымы өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aymauitov-teatriniң-zhabilu-mausimi-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aymauitov-teatriniң-zhabilu-mausimi-өtedі Tue, 20 Jun 2023 21:11:23 +0500 Pavlodarnews Павлодарға Ninety one тобы келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-ninety-one-tobi-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-ninety-one-tobi-keledі Mon, 05 Jun 2023 17:18:03 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда «Ertis Promenade» сахнасында «Күлтегін» мультфильмі көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ertis-promenade-sakhnasinda-kүltegіn-multfilmі-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ertis-promenade-sakhnasinda-kүltegіn-multfilmі-kөrsetіledі Mon, 05 Jun 2023 10:50:01 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында бас дәрігерлер тұрғындармен кездеседі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-bas-dәrіgerler-tұrғindarmen-kezdesedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-bas-dәrіgerler-tұrғindarmen-kezdesedі Fri, 26 May 2023 13:36:20 +0500 Pavlodarnews Жүлде қоры – $10 000: Павлодарда ең ірі хакатон өтеді https://pavlodarnews.kz/zhүlde-қori-10-000-pavlodarda-eң-іrі-khakaton-өtedі https://pavlodarnews.kz/zhүlde-қori-10-000-pavlodarda-eң-іrі-khakaton-өtedі Thu, 25 May 2023 15:09:23 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда көше қиылысы 10 күнге жабылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөshe-қiilisi-10-kүnge-zhabiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөshe-қiilisi-10-kүnge-zhabiladi Wed, 24 May 2023 16:04:22 +0500 Pavlodarnews Павлодарда егіз балалар ұлттық киіммен дефиле көрсетеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-egіz-balalar-ұlttiқ-kiіmmen-defile-kөrsetedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-egіz-balalar-ұlttiқ-kiіmmen-defile-kөrsetedі Wed, 24 May 2023 15:39:43 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екібастұзда уақытша электр қуаты өшіріледі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-uaқitsha-elektr-қuati-өshіrіledі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-uaқitsha-elektr-қuati-өshіrіledі Tue, 23 May 2023 09:49:51 +0500 Pavlodarnews Павлодарда 1000&нан астам үй ыстық сусыз отыр https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-1000-nan-astam-үy-istiқ-susiz-otir https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-1000-nan-astam-үy-istiқ-susiz-otir Fri, 12 May 2023 18:38:44 +0500 Мақсат Көлтайұлы Музей түні: Павлодарда Алаш арыстарының бейнелері сомдалады https://pavlodarnews.kz/muzey-tүnі-pavlodarda-alash-aristariniң-beynelerі-somdaladi https://pavlodarnews.kz/muzey-tүnі-pavlodarda-alash-aristariniң-beynelerі-somdaladi Fri, 12 May 2023 17:10:44 +0500 Ақбота Сейсенбаева «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ бір жылғы жұмысы туралы есеп берді https://pavlodarnews.kz/euroaziattiқ-energetikaliқ-korporatsiyasi-bіr-zhilғi-zhұmisi-turali-esep-berdі https://pavlodarnews.kz/euroaziattiқ-energetikaliқ-korporatsiyasi-bіr-zhilғi-zhұmisi-turali-esep-berdі Fri, 28 Apr 2023 17:21:03 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда түнде көшелердің бірі жабылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүnde-kөshelerdің-bіrі-zhabiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүnde-kөshelerdің-bіrі-zhabiladi Tue, 11 Apr 2023 15:38:39 +0500 Pavlodarnews Павлодарда өлкетану&туристік кейс&чемпионаты өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-өlketanu-turistіk-keys-chempionati-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-өlketanu-turistіk-keys-chempionati-өtedі Sat, 08 Apr 2023 10:09:07 +0500 Pavlodarnews Павлодарда қиылыста бағдаршам өшірілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қiilista-baғdarsham-өshіrіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қiilista-baғdarsham-өshіrіldі Wed, 05 Apr 2023 11:48:02 +0500 Pavlodarnews Павлодарға Наурыз мейрамына Арапбаева мен Абдуллин келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-nauriz-meyramina-arapbaeva-men-abdulin-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-nauriz-meyramina-arapbaeva-men-abdulin-keledі Thu, 02 Mar 2023 17:43:20 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысында Алғыс айту күні қандай шаралар өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alғis-aytu-kүnі-қanday-sharalar-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-alғis-aytu-kүnі-қanday-sharalar-өtedі Mon, 27 Feb 2023 18:24:08 +0500 Камила Қайыржан Павлодарда тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету бойынша конкурс өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-respublikaishilik-tasimaldau-marshruttarina-қizmet-kөrsetu-boyinsha-konkurs-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-respublikaishilik-tasimaldau-marshruttarina-қizmet-kөrsetu-boyinsha-konkurs-өtedі Thu, 23 Feb 2023 11:01:21 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда мамандар дұрыс тамақтануды үйретеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mamandar-dұris-tamaқtanudi-үyretedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mamandar-dұris-tamaқtanudi-үyretedі Mon, 13 Feb 2023 12:14:04 +0500 Камила Қайыржан Павлодарда көркемсурет колледж студенттерінің көрмесі өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөrkemsuret-kolledzh-studentterіnің-kөrmesі-өtedі-295 https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөrkemsuret-kolledzh-studentterіnің-kөrmesі-өtedі-295 Mon, 06 Feb 2023 14:23:23 +0500 Камила Қайыржан