PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Фоторепортаж https://pavlodarnews.kz/rss/category/photorepkz PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Фоторепортаж kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Аяз аталар шеруі мен лазерлік шоу: Павлодарда бас шыршаның шамдары жағылды https://pavlodarnews.kz/ayaz-atalar-sheruі-men-lazerlіk-shou-pavlodarda-bas-shirshaniң-shamdari-zhaғildi https://pavlodarnews.kz/ayaz-atalar-sheruі-men-lazerlіk-shou-pavlodarda-bas-shirshaniң-shamdari-zhaғildi Fri, 22 Dec 2023 22:01:37 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық шыны шебері: Асан қайғы отырған жерге қобыз орнатқым келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-shini-sheberі-asan-қayғi-otirғan-zherge-қobiz-ornatқim-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-shini-sheberі-asan-қayғi-otirғan-zherge-қobiz-ornatқim-keledі Thu, 14 Sep 2023 09:41:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Әнші Тұрар: Павлодардың атмосферасы ерекше ұнайды https://pavlodarnews.kz/әnshі-tұrar-pavlodardiң-atmosferasi-erekshe-ұnaydi https://pavlodarnews.kz/әnshі-tұrar-pavlodardiң-atmosferasi-erekshe-ұnaydi Thu, 31 Aug 2023 00:27:05 +0500 Мақсат Көлтайұлы Аспалы өткел мен от жағу: Баянауылда спортшылар бес сағаттық кросс&жорықтан өтті https://pavlodarnews.kz/aspali-өtkel-men-bard-әnderі-bayanauildaғi-ertіs-meridiani-sletіnde-bes-saғattiқ-kross-zhoriқ-қalay-өttі https://pavlodarnews.kz/aspali-өtkel-men-bard-әnderі-bayanauildaғi-ertіs-meridiani-sletіnde-bes-saғattiқ-kross-zhoriқ-қalay-өttі Sat, 26 Aug 2023 18:34:38 +0500 Сәния Уваисова Баянауылда туристік «Ертіс меридианы» слеті басталды https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-turistіk-ertіs-meridiani-sletі-bastaldi https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-turistіk-ertіs-meridiani-sletі-bastaldi Sun, 20 Aug 2023 23:38:56 +0500 Сәния Уваисова Ертістегі би «шайқасы»: Павлодарда бишілер баттлы өтті https://pavlodarnews.kz/ertіstegі-bi-shayқasi-pavlodarda-bishіler-battli-өttі https://pavlodarnews.kz/ertіstegі-bi-shayқasi-pavlodarda-bishіler-battli-өttі Sat, 05 Aug 2023 23:14:43 +0500 Сәния Уваисова Баянауылда Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мерейтойы аталып өтті https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-sұltanmakhmұt-torayғirovtiң-mereytoyi-atalip-өttі https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-sұltanmakhmұt-torayғirovtiң-mereytoyi-atalip-өttі Sun, 30 Jul 2023 11:31:11 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда Естайдың 155 жылдық мерейтойы дүркіреп өтті https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-estaydiң-155-zhildiқ-mereytoyi-dүrkіrep-өttі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-estaydiң-155-zhildiқ-mereytoyi-dүrkіrep-өttі Sun, 23 Jul 2023 00:18:00 +0500 Сәния Уваисова Қазақстандық әншілер павлодарлықтарды елорда күнімен құттықтады https://pavlodarnews.kz/қazaқstandiқ-әnshіler-pavlodarliқtardi-elorda-kүnіmen-құttiқtadi https://pavlodarnews.kz/қazaқstandiқ-әnshіler-pavlodarliқtardi-elorda-kүnіmen-құttiқtadi Fri, 07 Jul 2023 01:35:18 +0500 Сәния Уваисова Шарбақты ауданында Ғабдул&Уахит хазіреттің 170 жылдығы тойланды https://pavlodarnews.kz/sharbaқti-audaninda-ғabdul-uakhit-khazіrettің-170-zhildiғi-toylandi https://pavlodarnews.kz/sharbaқti-audaninda-ғabdul-uakhit-khazіrettің-170-zhildiғi-toylandi Sat, 20 May 2023 18:51:46 +0500 Оразбек Саяхат Аламан бәйге, тазы жарысы: Павлодар ауданының 95 жылдығы аталып өтті https://pavlodarnews.kz/alaman-bәyge-tazi-zharisi-pavlodar-audaniniң-95-zhildiғi-atalip-өttі https://pavlodarnews.kz/alaman-bәyge-tazi-zharisi-pavlodar-audaniniң-95-zhildiғi-atalip-өttі Tue, 16 May 2023 16:15:58 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда Әскери даңқ мұражайында Жеңіс күні аталып өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әskeri-daңқ-mұrazhayinda-zheңіs-kүnі-atalip-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әskeri-daңқ-mұrazhayinda-zheңіs-kүnі-atalip-өttі Tue, 09 May 2023 16:48:39 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарлықтар ҰОС майдангерлерін еске алды (ФОТО) https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ұos-maydagerlerіn-eske-aldi-foto https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ұos-maydagerlerіn-eske-aldi-foto Tue, 09 May 2023 15:44:51 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда 500&ден астам оқушы жас сарбаздар сайысында сынға түсті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-500-den-astam-oқushi-zhas-sarbazdar-sayisinda-sinғa-tүstі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-500-den-astam-oқushi-zhas-sarbazdar-sayisinda-sinғa-tүstі Fri, 05 May 2023 15:49:14 +0500 Pavlodarnews Көжеге патенті бар Павлодар тұрғыны: Ұлттық сусынды Наурызда ғана іздеу дұрыс емес https://pavlodarnews.kz/kөzhege-patentі-bar-pavlodar-tұrғini-ұlttiқ-susindi-naurizda-ғana-іzdeu-dұris-emes https://pavlodarnews.kz/kөzhege-patentі-bar-pavlodar-tұrғini-ұlttiқ-susindi-naurizda-ғana-іzdeu-dұris-emes Tue, 21 Mar 2023 11:28:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда құтқарылған жабайы жануарлар мен құстар паналайтын жер туралы не білеміз? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құtқarilғan-zhabayi-zhanuarlar-men-құstar-panalaytin-zher-turali-ne-bіlemіz https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құtқarilғan-zhabayi-zhanuarlar-men-құstar-panalaytin-zher-turali-ne-bіlemіz Sun, 19 Feb 2023 19:13:30 +0500 Сәния Уваисова Павлодардың балғын ватерполшылары алғашқы турнирлік қадамдарын жасауда https://pavlodarnews.kz/pavlodardiң-balғin-vaterpolshilari-alғashқi-turnirlіk-қadamdarin-zhasauda-foto https://pavlodarnews.kz/pavlodardiң-balғin-vaterpolshilari-alғashқi-turnirlіk-қadamdarin-zhasauda-foto Mon, 13 Feb 2023 10:39:25 +0500 Айбек Жуматов Павлодардың бірегей мектебінде балалар танкілер мен ұшақтарды өз қолымен жасайды https://pavlodarnews.kz/pavlodardiң-bіregey-mektebіnde-balalar-tankіler-men-ұshaқtardi-өz-қolimen-zhasaydi-foto https://pavlodarnews.kz/pavlodardiң-bіregey-mektebіnde-balalar-tankіler-men-ұshaқtardi-өz-қolimen-zhasaydi-foto Mon, 06 Feb 2023 11:03:45 +0500 Айбек Жуматов Павлодарда «Мен өліп жатқанда» сатиралық комедиясының премьерасы өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-men-өlіp-zhatқanda-satiraliқ-komediyasiniң-premerasi-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-men-өlіp-zhatқanda-satiraliқ-komediyasiniң-premerasi-өttі Tue, 29 Nov 2022 17:52:47 +0500 Камила Қайыржан