PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Туризм https://pavlodarnews.kz/rss/category/turizm-40 PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Туризм kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Баянауылда құсбегілер жарысты https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-құsbegіler-zharisti https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-құsbegіler-zharisti Tue, 27 Feb 2024 17:03:33 +0500 Мақсат Көлтайұлы Туристердің қамы үшін: Баянауыл ұлттық паркіне кіру ақысы төмендейді https://pavlodarnews.kz/turisterdің-қami-үshіn-bayanauil-ұlttiқ-parkіne-kіru-aқisi-tөmendeydі https://pavlodarnews.kz/turisterdің-қami-үshіn-bayanauil-ұlttiқ-parkіne-kіru-aқisi-tөmendeydі Thu, 15 Feb 2024 14:35:41 +0500 Сәния Уваисова Баянауыл ауданында туризм саласына үш миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-turizm-salasina-үsh-milliard-teңgege-zhuiқ-қarazhat-bөlіndі https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-turizm-salasina-үsh-milliard-teңgege-zhuiқ-қarazhat-bөlіndі Tue, 13 Feb 2024 13:02:10 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық жас туристер спорттық туризм кубогін жеңіп алды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhas-turister-sporttiқ-turizm-kubogіn-zheңіp-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhas-turister-sporttiқ-turizm-kubogіn-zheңіp-aldi Tue, 09 Jan 2024 09:08:00 +0500 Сабыржан Слямғали Қысқы демалыс: Баянауылда курорттық маусым ашылды https://pavlodarnews.kz/қisқi-demalis-bayanauilda-kurorttiқ-mausim-ashildi https://pavlodarnews.kz/қisқi-demalis-bayanauilda-kurorttiқ-mausim-ashildi Mon, 25 Dec 2023 20:30:00 +0500 Асия Серикова Жағажай туризмі: Павлодар облысының екі ауданына ерекше көңіл бөлінеді https://pavlodarnews.kz/zhaғazhay-turizmі-pavlodar-oblisiniң-ekі-audanina-erekshe-kөңіl-bөlіnedі https://pavlodarnews.kz/zhaғazhay-turizmі-pavlodar-oblisiniң-ekі-audanina-erekshe-kөңіl-bөlіnedі Fri, 15 Sep 2023 09:10:02 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысының әкімі: Баянауылдан басқа да туристік аймақтарды дамыту қажет https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-bayanauildan-basқa-da-turistіk-aymaқtardi-damitu-қazhet https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-bayanauildan-basқa-da-turistіk-aymaқtardi-damitu-қazhet Tue, 05 Sep 2023 17:05:55 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық қолөнерші шайырдан Мәшһүр Жүсіп мешітінің картинасын салды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-қolөnershі-shayirdan-mәshһүr-zhүsіp-meshіtіnің-kartinasin-saldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-қolөnershі-shayirdan-mәshһүr-zhүsіp-meshіtіnің-kartinasin-saldi Thu, 24 Aug 2023 16:30:41 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық туристерді «Абай жолына» шақырды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-turisterdі-abay-zholina-shaқirdi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-turisterdі-abay-zholina-shaқirdi Thu, 24 Aug 2023 15:58:17 +0500 Мақсат Көлтайұлы Байлардың үтіктері мен қазандары: Павлодар облысында ауыл ұстазы жеке музей ашпақ https://pavlodarnews.kz/baylardiң-үtіkterі-men-қazandari-pavlodar-oblisinda-auil-ұstazi-zheke-muzey-ashpaқ https://pavlodarnews.kz/baylardiң-үtіkterі-men-қazandari-pavlodar-oblisinda-auil-ұstazi-zheke-muzey-ashpaқ Thu, 24 Aug 2023 15:29:55 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық оқушылар туризмнен ел чемпионатында үздік атанды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-oқushilar-turizmnen-el-chempionatinda-үzdіk-atandi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-oқushilar-turizmnen-el-chempionatinda-үzdіk-atandi Mon, 14 Aug 2023 13:42:15 +0500 Сәния Уваисова Алтынбек Құрманов: Баянауылдағы Қоңыр әулие жаман энергияны сорып алады https://pavlodarnews.kz/altinbek-құrmanov-bayanauildaғi-қoңir-әulie-zhaman-energiyani-sorip-aladi https://pavlodarnews.kz/altinbek-құrmanov-bayanauildaғi-қoңir-әulie-zhaman-energiyani-sorip-aladi Sat, 12 Aug 2023 12:04:39 +0500 Аяулым Толегенова Павлодарда оқушылар үшін тарихи жерлерде саяхат ұйымдастырылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oқushilar-үshіn-tarikhi-zherlerde-sayakhat-ұyimdastirildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-oқushilar-үshіn-tarikhi-zherlerde-sayakhat-ұyimdastirildi Tue, 18 Jul 2023 10:37:06 +0500 Сәния Уваисова Баянауылда Түркия мердігері жерүсті кәріз жүйесін салмақ https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-tүrkiya-merdіgerlerі-zherүstі-kәrіz-zhүyesіn-salmaқ https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-tүrkiya-merdіgerlerі-zherүstі-kәrіz-zhүyesіn-salmaқ Thu, 13 Jul 2023 17:30:20 +0500 Мақсат Көлтайұлы Баянауылға келген туристер 10 километрлік кептеліске тап болды https://pavlodarnews.kz/bayanauilғa-kelgen-turister-10-kilometrlіk-keptelіske-tap-boldi https://pavlodarnews.kz/bayanauilғa-kelgen-turister-10-kilometrlіk-keptelіske-tap-boldi Thu, 13 Jul 2023 16:42:54 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық команда тау туризмі бойынша облыстық чемпионатта алтын алды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-komanda-tau-turizmі-boyinsha-oblistiқ-chempionatta-altin-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-komanda-tau-turizmі-boyinsha-oblistiқ-chempionatta-altin-aldi Fri, 30 Jun 2023 23:25:57 +0500 Мақсат Көлтайұлы Аққулы ауданында «Қасиетті Мерғалым ата» кесенесі мен қонақ үй ашылды https://pavlodarnews.kz/aққuli-audaninda-қasiettі-merғalim-ata-mazari-boy-kөterdі https://pavlodarnews.kz/aққuli-audaninda-қasiettі-merғalim-ata-mazari-boy-kөterdі Fri, 30 Jun 2023 18:19:08 +0500 Pavlodarnews Баянауыл курорттық аймағының ашылуында эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді https://pavlodarnews.kz/bayanauil-kurorttiқ-aymaғiniң-ashiluinda-estrada-zhұldizdari-өner-kөrsetedі https://pavlodarnews.kz/bayanauil-kurorttiқ-aymaғiniң-ashiluinda-estrada-zhұldizdari-өner-kөrsetedі Wed, 14 Jun 2023 20:42:16 +0500 Қарлығаш Хашым Шетелдіктердің Павлодар облысына көшіп келуі үшін өз елінің паспорты болу керек https://pavlodarnews.kz/sheteldіkterdің-pavlodar-oblisina-kөshіp-keluі-үshіn-өz-elіnің-pasporti-bolu-kerek https://pavlodarnews.kz/sheteldіkterdің-pavlodar-oblisina-kөshіp-keluі-үshіn-өz-elіnің-pasporti-bolu-kerek Thu, 09 Feb 2023 15:02:30 +0500 Камила Қайыржан