PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & ЖАҢАЛЫҚТАР ТІЗБЕГІ https://pavlodarnews.kz/rss/latest-posts PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & ЖАҢАЛЫҚТАР ТІЗБЕГІ kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Қазақстандық әуе компанияларының иелігінде 99 ұшақ бар https://pavlodarnews.kz/қazaқstandiқ-әue-kompaniyalariniң-ielіgіnde-99-ұshaқ-bar https://pavlodarnews.kz/қazaқstandiқ-әue-kompaniyalariniң-ielіgіnde-99-ұshaқ-bar Sat, 02 Mar 2024 09:14:50 +0500 Pavlodarnews Көктемнің екінші күнінде Павлодар облысында аздаған қар жауады https://pavlodarnews.kz/kөktemnің-ekіnshі-kүnіnde-pavlodar-oblisinda-azdaғan-қar-zhauadi https://pavlodarnews.kz/kөktemnің-ekіnshі-kүnіnde-pavlodar-oblisinda-azdaғan-қar-zhauadi Sat, 02 Mar 2024 08:05:33 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар ауылында итшана жарысы ұйымдастырылады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-auilinda-itshana-zharisi-ұyimdastiriladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-auilinda-itshana-zharisi-ұyimdastiriladi Fri, 01 Mar 2024 23:05:26 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда тылсым дүние жайлы халықаралық көрме ашылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tilsim-dүnie-zhayli-khaliқaraliқ-kөrme-ashildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tilsim-dүnie-zhayli-khaliқaraliқ-kөrme-ashildi Fri, 01 Mar 2024 22:15:20 +0500 Сабыржан Слямғали Майқайың кентінде құбырдағы ақауды жөндеу жұмыстары аяқталды https://pavlodarnews.kz/mayқayiң-kentіnde-құbirdaғi-aқaudi-zhөndeu-zhұmistari-ayaқtaldi https://pavlodarnews.kz/mayқayiң-kentіnde-құbirdaғi-aқaudi-zhөndeu-zhұmistari-ayaқtaldi Fri, 01 Mar 2024 21:45:55 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарлық депутат жиһазы тозған мектеп асханасының жағдайына дабыл қақты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-deputat-zhiһazi-tozғan-mektep-askhanasiniң-zhaғdayina-dabil-қaқti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-deputat-zhiһazi-tozғan-mektep-askhanasiniң-zhaғdayina-dabil-қaқti Fri, 01 Mar 2024 20:56:14 +0500 Сәния Уваисова Екібастұздық кәсіпкер асқабақ түріндегі жылжымалы вагон арқылы кәсібін өрбітпекші https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdiқ-kәsіpker-asқabaқ-tүrіndegі-zhilzhimali-vagon-arқili-kәsіbіn-өrbіtpekshі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdiқ-kәsіpker-asқabaқ-tүrіndegі-zhilzhimali-vagon-arқili-kәsіbіn-өrbіtpekshі Fri, 01 Mar 2024 20:53:31 +0500 Сәния Уваисова «AMANAT» партиясы павлодарлықтарды қарттар үйіне барып тұруға шақырады https://pavlodarnews.kz/amanat-partiyasi-pavlodarliқtardi-қarttar-үyіne-barip-tұruғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/amanat-partiyasi-pavlodarliқtardi-қarttar-үyіne-barip-tұruғa-shaқiradi Fri, 01 Mar 2024 20:00:56 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда ұлттық бас киімдер көрмеге қойылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ұlttiқ-bas-kiіmder-kөrmege-қoyildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ұlttiқ-bas-kiіmder-kөrmege-қoyildi Fri, 01 Mar 2024 19:24:24 +0500 Мақсат Көлтайұлы «Қазақстан – бақыт мекені»: Павлодарда Алғыс айту күніне орай концерт өтті https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-baқit-mekenі-pavlodarda-alғis-aytu-kүnіne-oray-kontsert-өttі https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-baқit-mekenі-pavlodarda-alғis-aytu-kүnіne-oray-kontsert-өttі Fri, 01 Mar 2024 18:18:17 +0500 Наргиз Күбеш Ақтоғай ауданында халықаралық әйелдер күніне орай қызғалдақ гүлдері отырғызылды https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-khaliқaraliқ-әyelder-kүnіne-oray-қizғaldaқ-gүlderі-otirғizildi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-khaliқaraliқ-әyelder-kүnіne-oray-қizғaldaқ-gүlderі-otirғizildi Fri, 01 Mar 2024 17:29:44 +0500 Наргиз Күбеш Екібастұзда «Шахтер» стадионы мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өзгереді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-shakhter-stadioni-mүmkіndіgі-shekteulі-zhandar-үshіn-өzgeredі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-shakhter-stadioni-mүmkіndіgі-shekteulі-zhandar-үshіn-өzgeredі Fri, 01 Mar 2024 17:02:33 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда ата&аналар альянсы қазақтың салт&дәстүрлерін көрсетті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ata-analar-alyansi-қazaқtiң-salt-dәstүrlerіn-kөrsettі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ata-analar-alyansi-қazaқtiң-salt-dәstүrlerіn-kөrsettі Fri, 01 Mar 2024 16:28:37 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар студенттік қарым&қатынастың жаңа нұсқасын ұсынды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-studenttіk-қarim-қatinastiң-zhaңa-nұsқasin-ұsindi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-studenttіk-қarim-қatinastiң-zhaңa-nұsқasin-ұsindi Fri, 01 Mar 2024 16:09:53 +0500 Айбек Жуматов Павлодарда көшпелі көрме ұйымдастырылмақ https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөshpelі-kөrme-ұyimdastirilmaқ https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kөshpelі-kөrme-ұyimdastirilmaқ Fri, 01 Mar 2024 15:33:28 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда жаңа этно&топтың тұсауы кесілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-etno-toptiң-tұsaui-kesіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-etno-toptiң-tұsaui-kesіldі Fri, 01 Mar 2024 14:05:21 +0500 Мақсат Көлтайұлы «Ел анасы» Бақытжамал Максилова: Алғыс күні күнделікті болу керек https://pavlodarnews.kz/el-anasi-baқitzhamal-maksilova-alғis-kүnі-kүndelіktі-bolu-kerek https://pavlodarnews.kz/el-anasi-baқitzhamal-maksilova-alғis-kүnі-kүndelіktі-bolu-kerek Fri, 01 Mar 2024 13:37:49 +0500 Сәния Уваисова Қадір түні: павлодарлықтарға қасиетті түнде қандай амалдар жасаған дұрыс? https://pavlodarnews.kz/қadіr-tүnі-қasiettі-tүnde-қanday-amaldar-zhasaғan-dұris https://pavlodarnews.kz/қadіr-tүnі-қasiettі-tүnde-қanday-amaldar-zhasaғan-dұris Fri, 01 Mar 2024 13:01:00 +0500 Наргиз Күбеш Павлодарда мамандандырылған ХҚКО&лар жүйесі кідірістермен жұмыс істеуде https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mamandandirilғan-khқko-lar-zhүyesі-kіdіrіstermen-zhұmis-іsteude https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mamandandirilғan-khқko-lar-zhүyesі-kіdіrіstermen-zhұmis-іsteude Fri, 01 Mar 2024 12:35:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысы жиһаздың ең арзан бағалары бойынша үштікке енді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhiһazdiң-eң-arzan-baғalari-boyinsha-үshtіkke-endі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhiһazdiң-eң-arzan-baғalari-boyinsha-үshtіkke-endі Fri, 01 Mar 2024 12:06:35 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда жәрмеңке өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhәrmeңke-өtedі-16538 https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhәrmeңke-өtedі-16538 Fri, 01 Mar 2024 11:37:22 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық діни ұстаз: «Рамазанға дайындықты ерте бастаған жөн» https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dіni-ұstaz-ramazanғa-dayindiқti-erte-bastaғan-zhөn https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-dіni-ұstaz-ramazanғa-dayindiқti-erte-bastaғan-zhөn Fri, 01 Mar 2024 11:02:31 +0500 Наргиз Күбеш Павлодар облысында 100&ден астам жас математик бақ сынады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-100-den-astam-zhas-matematik-baқ-sinadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-100-den-astam-zhas-matematik-baқ-sinadi Fri, 01 Mar 2024 10:44:03 +0500 Қарлығаш Хашым Екібастұзда жол апатынан жаяу жүргінші зардап шекті https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zhol-apatinan-zhayau-zhүrgіnshі-zardap-shektі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zhol-apatinan-zhayau-zhүrgіnshі-zardap-shektі Fri, 01 Mar 2024 10:12:09 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлықтарға Қазақстанның түкпір&түкпірінен әкелінген ерекше кимешектер көрсетеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-қazaқstanniң-tүkpіr-tүkpіrіnen-әkelіngen-erekshe-kimeshekter-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-қazaқstanniң-tүkpіr-tүkpіrіnen-әkelіngen-erekshe-kimeshekter-kөrsetіledі Fri, 01 Mar 2024 09:36:08 +0500 Сәния Уваисова Асайын Байханов павлодарлықтарға алғысын білдірді https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-pavlodarliқtarғa-alғisin-bіldіrdі https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-pavlodarliқtarғa-alғisin-bіldіrdі Fri, 01 Mar 2024 09:09:38 +0500 Сәния Уваисова Қазақстанда жаңа кәсіби мереке пайда болуы мүмкін https://pavlodarnews.kz/қazaқstanda-zhaңa-kәsіbi-mereke-payda-bolui-mүmkіn https://pavlodarnews.kz/қazaқstanda-zhaңa-kәsіbi-mereke-payda-bolui-mүmkіn Fri, 01 Mar 2024 08:35:57 +0500 Сәния Уваисова Көктемнің алғашқы күні Павлодар облысында аздаған қар жауады https://pavlodarnews.kz/kөktemnің-alғashқi-kүnі-pavlodar-oblisinda-azdaғan-қar-zhauadi https://pavlodarnews.kz/kөktemnің-alғashқi-kүnі-pavlodar-oblisinda-azdaғan-қar-zhauadi Fri, 01 Mar 2024 08:01:10 +0500 Сәния Уваисова Павлодар көшелері күрделі жөндеуден өткізіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kөshelerі-kүrdelі-zhөndeuden-өtkіzіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kөshelerі-kүrdelі-zhөndeuden-өtkіzіledі Thu, 29 Feb 2024 23:30:18 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда ағымдағы жылы 400&ден астам үйді қоныстандыру жоспарлануда https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aғimdaғi-zhili-400-den-astam-үydі-қonistandiru-zhosparlanuda https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aғimdaғi-zhili-400-den-astam-үydі-қonistandiru-zhosparlanuda Thu, 29 Feb 2024 23:00:04 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда Халықаралық әйелдер күніне орай арнайы көрме көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-khaliқaraliқ-әyelder-kүnіne-oray-arnayi-kөrme-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-khaliқaraliқ-әyelder-kүnіne-oray-arnayi-kөrme-kөrsetіledі Thu, 29 Feb 2024 21:15:10 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда «AMANAT» партиясының қатары толықты https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-amanat-partiyasiniң-қatari-toliқti https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-amanat-partiyasiniң-қatari-toliқti Thu, 29 Feb 2024 20:45:45 +0500 Сабыржан Слямғали Орталық жағалаудағы жұмыстар «Ertis Promenade» іс&шараларына әсер ете ме? https://pavlodarnews.kz/ortaliқ-zhaғalaudaғi-zhұmistar-ertis-promenade-іs-sharalarina-әser-etedі-me https://pavlodarnews.kz/ortaliқ-zhaғalaudaғi-zhұmistar-ertis-promenade-іs-sharalarina-әser-etedі-me Thu, 29 Feb 2024 20:30:07 +0500 Наргиз Күбеш «Ақсу» ФК ел чемпионатының Премьер&лигасынан екінші мәрте түсіп қалды https://pavlodarnews.kz/aқsu-fk-el-chempionatiniң-premer-ligasinan-ekіnshі-mәrte-tүsіp-қaldi https://pavlodarnews.kz/aқsu-fk-el-chempionatiniң-premer-ligasinan-ekіnshі-mәrte-tүsіp-қaldi Thu, 29 Feb 2024 20:17:38 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда ата&аналардың шағымынан кейін мектептер жөнделеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ata-analardiң-shaғiminan-keyіn-mektepter-zhөndeledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ata-analardiң-shaғiminan-keyіn-mektepter-zhөndeledі Thu, 29 Feb 2024 19:33:49 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда үш шағын аудандағы кәріз жүйесі бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үsh-shaғin-audandaғi-kәrіz-zhүyesі-boyinsha-қanday-zhұmistar-atқariluda https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үsh-shaғin-audandaғi-kәrіz-zhүyesі-boyinsha-қanday-zhұmistar-atқariluda Thu, 29 Feb 2024 19:05:40 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда мас күйде көлік жүргізген тұрғын сотталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mas-kүyde-kөlіk-zhүrgіzgen-tұrғin-sottaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-mas-kүyde-kөlіk-zhүrgіzgen-tұrғin-sottaldi Thu, 29 Feb 2024 18:27:05 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда зауыт жанынан салынып жатқан тұрғын үйдің бас жоспарына түзету енгізілмек https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zauit-zhaninan-salinip-zhatқan-tұrғin-үydің-bas-zhosparina-tүzetu-engіzіlmek https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zauit-zhaninan-salinip-zhatқan-tұrғin-үydің-bas-zhosparina-tүzetu-engіzіlmek Thu, 29 Feb 2024 18:03:07 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарлықтарға гаджет пен техника қолданысы бойынша жаңа нұсқаулықтар ұсынылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-gadzhet-pen-tekhnika-қoldanisi-boyinsha-zhaңa-nұsқauliқtar-ұsinildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-gadzhet-pen-tekhnika-қoldanisi-boyinsha-zhaңa-nұsқauliқtar-ұsinildi Thu, 29 Feb 2024 17:30:00 +0500 Наргиз Күбеш Павлодарлықтар Ертіс суын жіберудің оңтайлы нұсқасын ұсынды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ertіs-suin-zhіberudің-oңtayli-nұsқasin-ұsindi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ertіs-suin-zhіberudің-oңtayli-nұsқasin-ұsindi Thu, 29 Feb 2024 17:06:53 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда салт&дәстүрлер фестивалі өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-salt-dәstүrlerі-festivalі-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-salt-dәstүrlerі-festivalі-өttі Thu, 29 Feb 2024 16:49:28 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысының еріктілері республикалық «Қоржын» қайырымдылық акциясына қосылады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-erіktіlerі-respublikaliқ-қorzhin-қayirimdiliқ-aktsiyasina-қosiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-erіktіlerі-respublikaliқ-қorzhin-қayirimdiliқ-aktsiyasina-қosiladi Thu, 29 Feb 2024 16:03:40 +0500 Сәния Уваисова Павлодар жолаушылары жаңа сағат белдеуіне қалай бейімделеді? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-zholaushilari-zhaңa-saғat-beldeuіne-қalay-beyіmdeledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-zholaushilari-zhaңa-saғat-beldeuіne-қalay-beyіmdeledі Thu, 29 Feb 2024 15:30:00 +0500 Наргиз Күбеш Павлодарлық театр Тереңкөлде қойылым қойды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-teatr-tereңkөlde-қoyilim-қoydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-teatr-tereңkөlde-қoyilim-қoydi Thu, 29 Feb 2024 15:03:12 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында көлікпен тасымалдау қызметінде конкурс жарияланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөlіkpen-tasimaldau-қizmetіnde-konkurs-zhariyalandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөlіkpen-tasimaldau-қizmetіnde-konkurs-zhariyalandi Thu, 29 Feb 2024 14:36:45 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық университет жаңа зияткерлік мектеп ашпақ https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-universitet-zhaңa-ziyatkerlіk-mektep-ashpaқ https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-universitet-zhaңa-ziyatkerlіk-mektep-ashpaқ Thu, 29 Feb 2024 14:08:13 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда кәсіпкерлер үшін заңды сауда жасауға болатын жерлер бекітілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіpkerler-үshіn-zaңdi-sauda-zhasauғa-bolatin-zherler-bekіtіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіpkerler-үshіn-zaңdi-sauda-zhasauғa-bolatin-zherler-bekіtіldі Thu, 29 Feb 2024 13:35:56 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында шыбын&шіркеймен күресу әдістері күшейтіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeymen-kүresu-әdіsterі-kүsheytіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeymen-kүresu-әdіsterі-kүsheytіledі Thu, 29 Feb 2024 13:06:34 +0500 Сәния Уваисова Ақсуда ғасырдан астам өмір сүрген тыл еңбеккері дүниеден озды https://pavlodarnews.kz/aқsuda-109-zhasina-deyіn-өmіr-sүrgen-til-eңbekkerі-dүnieden-ozdi https://pavlodarnews.kz/aқsuda-109-zhasina-deyіn-өmіr-sүrgen-til-eңbekkerі-dүnieden-ozdi Thu, 29 Feb 2024 12:31:54 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында наурыз айында тігілетін киіз үйлердің саны артады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nauriz-ayinda-tіgіletіn-kiіz-үylerdің-sani-artadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nauriz-ayinda-tіgіletіn-kiіz-үylerdің-sani-artadi Thu, 29 Feb 2024 12:02:47 +0500 Мақсат Көлтайұлы